2014-04-17
De Erik Hazelhoff Prijs is een tweejaarlijkse literaire prijs met twee categorieën: de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs, toegekend aan de beste Nederlandstalige- of Engelstalige masterscriptie geschreven aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit en de Biografieprijs toegekend aan de beste... Lees verder
2014-04-15
22-28 June 2014, University of Groningen, the Netherlands. Application deadline: 1 May 2014. This summer school aims to map out the vastly growing research field of Material Culture Studies and its methodological and theoretical implications for historians. Since several years text-oriented... Lees verder
2014-04-14
Nederlandse historici zijn georganiseerd in vele verschillende verenigingen, stichtingen en genootschappen. Samenwerking tussen de leden bevorderen, kennis verspreiden buiten de historische wereld, de zichtbaarheid van het specialisme vergroten: zoveel verenigingen, zoveel ambities. We besteden in... Lees verder
2014-04-14
Vrijdag 11 april, heeft Fabian Van Wesemael de Johanna Naber Prijs 2014 gewonnen met zijn scriptie Helden in het hospitaal? Een gendergeschiedenis van de ervaring van verpleegsters en artsen in hun omgang met gewonde soldaten en lichamelijkheid tijdens de Eerste Wereldoorlog (Vakgroep Geschiedenis... Lees verder
2014-04-13
The Max Planck Institute for the History of Science, Berlin (Department III, Artefacts, Action, Knowledge, Director: Prof Dagmar Schäfer) announces six visiting scholar fellowships for up to 12 months to take place in the period 1 September 2014 to 31 August 2016. Outstanding scholars including... Lees verder
2014-04-11
11-13 June 2014, Utrecht University, Netherlands This conference explores the concept of reference culture as a way to approach the cultural dimensions of territorial and non-territorial power. By studying reference cultures we want to draw attention to the fact that cultures may assume a role as... Lees verder
2014-04-11
Vrijdag 4 april 2014 is bekend gemaakt dat de leden van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis (die dit jaar haar 75 jarig jubileum viert) als beste boek op het terrein van de Nederlandse landbouwgeschiedenis hebben gekozen  Boeren in Nederland. Geschiedenis van de landbouw, 1500-2000, geschreven... Lees verder
2014-04-11
In december 2014 hopen de Stichting Historia Medicinae en de Stichting Pieter van Foreest voor de zesde maal de G.A. Lindeboomprijs uit te reiken. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000,- en wordt verleend voor zeer bijzondere verdiensten van één persoon op het terrein van de medische... Lees verder
2014-04-10
  Keulen, 7-8 november 2014 De Werkgroep Duits-Nederlandse Geschiedenis (WDNG/ADNG) organiseert jaarlijks een workshop waarin actuele onderzoeksprojecten uit beide landen voorgesteld en besproken worden. Het thematisch zwaartepunt ligt bij de betrekkingen en vervlechtingen tussen Duitsland en... Lees verder
2014-04-10
  Tentoonstelling Universiteitsbibliotheek Leiden (24 januari – 20 mei 2014) Hoe verwerken mensen en gemeenschappen recente oorlogservaringen in verhalen en verbeeldingen? Hoe vormen die verhalen en verbeeldingen hun identiteit? Boeiende vragen, die op alle tijden, gemeenschappen en oorlogen... Lees verder
2014-04-08
Begin dit jaar werd Delpher gelanceerd, een opnieuw vormgegeven voortzetting van een aantal oude sites, waaronder de digitale krantensite van de Koninklijke Bibliotheek, waarmee binnen tijdschriften, radiobulletins en geselecteerde oude drukken kan worden gezocht. De hoeveelheid materialen is... Lees verder
2014-04-07
Amsterdam, 16-17 January 2015   The Amsterdam Symposium on the History of Food is the result of a collaborative partnership between Special Collections (UvA), the Institute for Culture and History (UvA) and the research unit Social & Cultural Food Studies (FOST) of the Vrije Universiteit... Lees verder
2014-04-07
Tijdschrift voor Mediageschiedenis vraagt bijdragen voor themanummer ‘De Eerste Wereldoorlog als media event: Nederland en België’ Deadline: 1 mei 2014. English text below. De Eerste Wereldoorlog was een media-evenement van formaat. Het doel van het themanummer is in kaart brengen hoe het... Lees verder
2014-04-04
Symposium in collaboration with the Royal Netherlands Historical Society (Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap), Amsterdam, Van Gogh Museum and Rijksmuseum, 17-18 April 2014. With a Keynote Lecture on “Patriotism, Empathy, and the Politicization of Art” by Michelle Facos (Indiana... Lees verder
2014-04-03
Op 8 maart overleed op 95-jarige leeftijd de Duits-Britse historicus Helmut Koenigsberger. Hij publiceerde over een breed scala aan onderwerpen uit de Europese geschiedenis en droeg in belangrijke mate bij tot een herziening van de bestaande opvattingen over vroegmoderne staten. De ontwikkeling... Lees verder
2014-04-03
Bij de sectie Economische en Sociale Geschiedenis van het Instituut voor Geschiedenis van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden is per 1 januari 2015 plaats voor een enthousiaste historicus met als specialisatie 18e- 19e eeuwse economische geschiedenis, met aandacht voor... Lees verder
2014-04-01
De berichten over de bezuinigingen bij de openbare omroep zijn iedereen wel bekend. Toch lijkt het aanbod aan geschiedenisprogramma’s daar voorlopig nog niet onder te lijden. Donderdagavond brengt ons als vanouds Andere Tijden, en na de dertiendelige serie De Gouden Eeuw zond de NTR de afgelopen... Lees verder
2014-04-01
Prof. Dr Leo Lucassen volgt per 1 september 2014 Marcel van der Linden op als directeur onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Leo Lucassen is momenteel hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en Wetenschappelijk- Directeur ... Lees verder
2014-03-31
The PhD’s will work within the ERC-funded project ‘Coordinating for life. Success and failure of Western European societies in coping with rural hazards and disasters, 1300-1800’, which aims to explain why some societies are successful in preventing the effects of major hazards and buffering... Lees verder
2014-03-31
Het is een ondoorgrondelijke mededeling, zeker voor een historicus zonder wiskunde in zijn pakket. Op welke ‘breinbreker’ doel ik? Op de website van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk worden wij alvast enthousiast gemaakt voor het tweede grote evenement dat, in het kader van de herdenking... Lees verder
2014-03-31
In een ingezonden stuk in de Volkskrant heeft de publicist en columnist Thomas von der Dunk het eind november 2013 nog eens kort en krachtig geformuleerd: Lodewijk Napoleon ‘vormt nog steeds de grote taboefiguur binnen Officieel Herdenkend Nederland’. Op zich is deze uitspraak opmerkelijk voor... Lees verder
2014-03-28
In 2014 staat Kenau in het middelpunt van de belangstelling. Zo zijn er Kenau-exposities te zien in Haarlem, verschenen twee romans en een historische studie en staan er een opera en een festival op de agenda. Bovendien is er een reeks Kenau-producten in omloop: sieraden, een bordspel, een... Lees verder
2014-03-28
Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) zoekt een wetenschappelijk bibliothecaris. Het SHCL is een aan de Universiteit Maastricht gelieerd onderzoek- en documentatiecentrum voor de sociaal-economische en sociaal-culturele geschiedenis van Limburg en aangrenzende regio’s. Gepromoveerde... Lees verder
2014-03-28
At Utrecht University, at the department of History and Art History, the Section Economic and Social History, within the research team of prof.dr. Bas van Bavel, there is also a vacancy for a Postdoc position. As a Postdoc you will work within the ERC-funded project “Coordinating for life. Success... Lees verder
2014-03-25
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen- Departement Neerlandistiek of departement Geschiedenis, archeologie en regiostudies, Functieomvang 8 uur per week, Vacaturenummer 14-092, Sluitingsdatum 2 mei 2014 Salarisindicatie: De bijzondere leerstoel is een onbezoldigde functie... Lees verder

Pagina's