Historici.nl

Gepubliceerd op 19-12-2016

12 mei 2017: KNHG Voorjaarscongres’Nieuwe staat, nieuwe burgers? Burgerschap in de Lage Landen, 1750-1850′

Locatie: VOC-zaal, Bushuis, Kloveniersburgwal 48, Amsterdam. Aanmelden vóór 6 mei via: info@knhg.nl.

De decennia aan weerszijden van 1800 vormen in de geschiedenis van Nederland en België een periode van grote politiek-maatschappelijke transformaties. Het historisch onderzoek richt zich doorgaans vooral op die veranderingen, zeker wanneer het gaat over het thema burgerschap. Zo wordt algemeen aangenomen dat rond 1800 de transitie plaatsvond van stadsburgerschap naar staatsburgerschap.

Het congres ‘Nieuwe staat, nieuwe burgers?’ richt zich juist op wat er niet veranderde, op de continuïteit in burgerschapspraktijken. Bleven er in de negentiende eeuw niet ook oudere, lokale en regionale vormen van burgerschap bestaan, en omgekeerd, was burgerschap in de achttiende eeuw wel altijd zo lokaal gericht?

De sprekers doen allen onderzoek naar continuïteiten in burgerschapspraktijken en kijken daarbij speciaal voor dit congres zowel naar het Noorden als naar het Zuiden. Blijken burgerinitiatieven bestand tegen staatsomwentelingen, economische malaise en de veranderende betekenis van politiek-juridisch burgerschap?

Dit KNHG voorjaarscongres wordt georganiseerd in samenwerking met de projectgroepen The persistence of civic identities in the Netherlands, 1747-1848 (Leiden) en Managing the crisis? The resilience of local networks and institutions within the Low Countries during the Napoleonic Period (Huygens ING / Antwerpen).

Toegangsprijs (inclusief koffie/thee, lunch en borrel): leden en studentleden KNHG € 10 / € 5; niet leden en studenten € 15 / € 7,50

 

Programma

10.00 uur Welkom met koffie en thee

10.30 – 11.00 uur Introductie
Nieuwe staat, nieuwe burgers?
Judith Pollmann en Henk te Velde (Leiden)

Sessie I – Actieve burgers: het sociaal-culturele perspectief

11.00 – 11.45 uur ‘Ik hebt noeg noiet van giene moenaerk iet gaet’. Armenbrieven aan de soeverein in Noord en Zuid, c. 1780-1830 
Jane Judge (Leuven) en Joris Oddens (Leiden) 

11.45 – 12.00 uur Koffiepauze

12.00 – 12.45 uur Over de grenzen van de gemeenschap.  Onderhandelingen over het behoren tot de lokale samenleving in de Lage Landen, 1750-1850
Carolien Boender (Leiden) en Marjolein Schepers (Brussel)

12.45 – 13.45 uur Lunchpauze

Sessie II – Bevlogen burgers: het politiek-culturele perspectief

13.45 – 14.30 uur De geest der provinciën. Regionale identificatie en gewestelijk particularisme
Brecht Deseure (Passau / Brussel) en Diederik Smit (Leiden)

14.30 – 15.00 uur Tot behoud van waardigheid. Vertegenwoordigen in de Staten-Generaal 
Lauren Lauret (Leiden)

15.00 – 15.30 uur Theepauze

Sessie III – Veerkrachtige burgers: het economische perspectief

15.30 – 16.15 uur Zoet en zuur. Revolutionaire regimes en de veerkracht van handelsnetwerken in de Antwerpse en Rotterdamse suikerhandel, 1795-1815
Hilde Greefs (Antwerpen) en Marjolein ‘t Hart (Huygens-ING / VU)

16.15 – 17.00 uur Slotdebat
Burgerschapspraktijken en continuïteit: de nieuwe historiografische claims
Met Maarten Prak (Utrecht), Niek van Sas (Amsterdam, emeritus), Alicia Schrikker (Leiden), Els Witte (Brussel, emeritus) en de deelnemers

17.00 – 18.00 uur Borrel

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.