Historici.nl

Gepubliceerd op 28-10-2013

200 jaar Koninkrijk en Historici.nl, deel 1: Völkerschlacht

Tussen november 2013 en oktober 2015 is het 200 jaar geleden dat Nederland zijn onafhankelijkheid herkreeg en een eenheidsstaat werd. Om dit te herdenken en te vieren is er een Nationaal Comité ingesteld dat verschillende evenementen organiseert en coördineert. Ook voor historici vormt het jubileum aanleiding voor extra activiteit. Historici.nl besteedt de komende tijd met enige regelmaat aandacht aan congressen, tentoonstellingen en  gebeurtenissen die te maken hebben met de geschiedenis van Nederland als Koninkrijk.

Speciaal voor deze gelegenheid zijn historici Diederik Smit (Universiteit Leiden) en Jos Gabriëls (Huygens ING) gevraagd om de meest interessante bijeenkomsten te verslaan en tevens hun visie te geven op de geschiedenis van 200 jaar Koninkrijk. Eerder werd op deze site al vastgesteld dat het met de historische kennis van de wordingsjaren van het Nederlandse Koninkrijk niet zo best gesteld is. Vraag is of de aankomende periode van herdenking hierin verandering zal brengen.

Om deze serie te openen plaatsen we in de maand oktober een artikel van de hand van Jos Gabriëls over de in Nederland relatief onbekende Völkerschlacht bij Leipzig die 200 jaar geleden plaatsvond. Naar zijn mening is deze gebeurtenis bepalend geweest voor het verdere verloop van de geschiedenis en uiteindelijk ook voor de vestiging van de Oranjemonarchie in Nederland.

Völkerschlacht

Deze maand is het tweehonderd jaar geleden dat voor de poorten van Leipzig de grootste veldslag uit de Europese geschiedenis vóór de Eerste Wereldoorlog plaatsvond. Vier dagen lang, van 16 tot en met 19 oktober 1813, vochten meer dan een half miljoen militairen op een uitgestrekt slagveld van 11 bij 14 kilometer. Napoleons Grande Armée stond tegenover de legers van Rusland, Oostenrijk, Pruisen en Zweden. Door hun numerieke overwicht wisten de geallieerden de Franse keizer uiteindelijk te verslaan. De slag bij Leipzig is van grote historische betekenis, omdat hiermee het einde werd ingeluid van Napoleons continentale heerschappij. Ook het vertrek van de Fransen uit Nederland in november 1813 en de vestiging van de Oranjemonarchie zijn hierop terug te voeren. Toch is ‘Leipzig’ hier te lande nauwelijks bekend. Voldoende reden om, aan de vooravond van de viering van 200 Jaar Koninkrijk, bij dit gruwelijke militaire treffen stil te staan.

Lees verder op: http://compendium1813.huygens.knaw.nl/volkerschlacht.html

 

Völkerschlachtgedenkmal

Het Völkerschlachtdenkmal in het zuiden van Leipzig, met daarvoor de See der Trànen

200 jaar Koninkrijk: Douanehuisjes
Door Redactie Historici.nl
Website Koninkrijk in wording 1813-1815
Door Redactie Historici.nl
Blog: Het doorijzen van de karnemelksloot
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.