Historici.nl

Gepubliceerd op 28-03-2018

Beleidsmedewerker NWO (m/v) 1,0 FTE

NWO is de nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Jaarlijks geeft NWO ruim 800 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en -onderzoekers, apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert zowel vrij onderzoek dat door nieuwsgierigheid wordt gedreven als thematisch onderzoek gericht op maatschappelijke vraagstukken. Werken binnen NWO veronderstelt passie voor de wetenschap.

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) stimuleert excellent onderzoek op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen. Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar. In het onderzoek komen vragen aan de orde als: wat is de invloed van vergrijzing op het onderwijs? Wat verklaart de leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van steeds grotere steden? Hoe houden we kunst en cultureel erfgoed voor een breed publiek toegankelijk? Welke rol speelt religie in nationale en internationale conflicten? De resultaten van het onderzoek komen niet alleen ten goede aan de wetenschap, maar ook aan maatschappelijke organisaties, de culturele sector en het bedrijfsleven. Wegens het vertrek van een collega, zoekt het domein SGW op korte termijn een:

Beleidsmedewerker (m/v) 1,0 fte

Je draagt bij aan het primair proces van NWO. Je werkt mee aan (de voorbereiding van) oproepen voor de indiening van onderzoeksvoorstellen en het procesmanagement bij de beoordeling van subsidieaanvragen, zoals het adviseren over de samenstelling van commissies, het begeleiden van beoordelingsvergaderingen, het opstellen van adviezen en het rapporteren aan het domeinbestuur. Je bent betrokken bij de begeleiding van het lopend onderzoek en bent alert op de verspreiding en de toepassing van de onderzoeksresultaten. Je bent betrokken bij de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het beleid(sinstrumentarium) van onderdelen van het domein. De combinatie van taken levert een gevarieerd pakket aan werkzaamheden op, dat een beroep doet op jouw kennis en vaardigheden.

De medewerker die wij zoeken heeft:

  • een universitaire opleiding in de sociale- of geesteswetenschappen hebt afgerond, zo mogelijk op het terrein van de archeologie, oude geschiedenis, filosofie, economie of rechten;
  • beschikt over aantoonbaar overzicht over het wetenschappelijke netwerk (wie zijn de belangrijke onderzoekers; welke belangrijke onderzoeken lopen er) op de discipline waarin je bent afgestudeerd;
  • affiniteit hebt met sociaal- en/of geesteswetenschappelijk onderzoek;
  • beschikt over uitgesproken affiniteit met procesmanagement en over organisatorische ervaring;
  • ervaring hebt met het (projectmatig) werken in een team.
  • inzicht hebt in bestuurlijke verhoudingen en –processen en affiniteit met wetenschapsbeleid;
  • beschikt over een grote mate van flexibiliteit, zelfstandigheid, initiatief en creativiteit;
  • stressbestendig en accuraat bent;
  • beschikt over uitstekende redactionele en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en het Engels;

Meer informatie
Inlichtingen over deze functie kun je verkrijgen bij Mariël Schwezier, senior beleidsmedewerker (telnr. 070-3440625) of bij Marc Linssen, senior beleidsmedewerker (telnr. 070-3440625).

Ben je geïnteresseerd in deze vacature dan ontvangen we graag uiterlijk 29 maart 2018 je cv en motivatiebrief t.a.v. Gerda Goedhart, P&O adviseur, o.v.v. het vacaturenummer 3130. Reageren op de vacature kan alleen via de “solliciteer”-button op de website van NWO.

Wij bieden
Salariëring, afhankelijk van opleiding en ervaring, variërend van € 2620,- tot maximaal € 4848,- bruto per maand (schaal 10 of 11) van bijlage 1 van de CAO-Onderzoekinstellingen, bij een fulltime werkweek. De plaatsing geschiedt in de functie van (junior) beleidsmedewerker.

Promovendi (m/v) voor de functie van junior beleidsmedewerker NWO
Door Redactie Historici.nl
Junior beleidsmedewerker NRO
Door Redactie Historici.nl
NWO| Programmamedewerker SGW
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.