Historici.nl

Gepubliceerd op 30-09-2021

Museumregister Nederland: Auditoren Museumnorm

De stichting Museumregister NL beheert het Museumregister. Dit is een register van museale instellingen die voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. De criteria hiervoor zijn samengevat in de Museumnorm. De toetsingen aan de hand van de Museumnorm worden uitgevoerd door zelfstandige auditoren in opdracht van de stichting Museumregister NL. Het doel van het Museumregister is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea. Zie voor meer informatie: www.museumregisternederland.nl.

Museumregister NL zoekt 2 auditoren ter versterking van het auditteam.

Auditor Museumnorm

Gemiddeld 4 uur per week (spreiding over jaar in overleg) op eigen werklocatie en bezoeken op locatie

WERKZAAMHEDEN:
De auditoren van Museumregister NL toetsen musea aan de hand van de 17 criteria van de Museumnorm. De auditoren bespreken hun bevindingen met de registratiecommissie van Museumregister NL. Deze commissie adviseert vervolgens het stichtingsbestuur inzake het behalen/behouden van een vermelding in het Museumregister. Binnen de registratiecommissie zijn alle disciplines binnen de Museumnorm vertegenwoordigd. De werkzaamheden van de auditoren omvatten:

 • Uitvoering van schriftelijke analyses aan de hand van de Museumnorm;
 • Het voeren van gesprekken met medewerkers en vrijwilligers inzake de invulling van de Museumnorm in de praktijk;
 • Het bewaken van de voortgang met betrekking tot de aan de auditor toegewezen dossiers;
 • Het op een heldere en beknopte wijze rapporteren inzake de bevindingen;
 • Het bijwonen van de vergaderingen van de registratiecommissie en het verzorgen van een toelichting op de uitgevoerde toetsingen;
 • Het verwerken van eventueel commentaar en het uitvoeren van eventueel aanvullend onderzoek n.a.v. de bespreking van de bevindingen met de registratiecommissie;
 • Het deelnemen aan een jaarlijkse evaluatie betreffende het functioneren van het museumregistratiesysteem.

VEREISTEN:
Voor de uitvoering van toetsingen aan de hand van de Museumnorm zijn zowel inhoudelijke expertise als persoonlijke vaardigheden nodig.

Expertisegebieden:

 • Kennis van de werkprocessen binnen museale instellingen;
 • Kennis van landelijke museale ontwikkelingen en cultuurbeleid;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en (inter)nationale kwaliteitskaders voor musea (incl. ethische code voor musea, SPECTRUM, e.d.).

Opleiding, training en werkervaring:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Werkervaring in het museale veld;
 • Ervaring of affiniteit met audits en kwaliteitszorg.

Competenties:

 • Positief kritische opstelling;
 • Discreet en integer;
 • Analytisch denkvermogen;
 • Uitstekende communicatie (schriftelijke en mondeling, incl. gesprekstechnieken);
 • Nauwkeurig en consequent.

Een positieve VOG-verklaring is vereist.

VERGOEDING:
Vergoedingen worden uitgekeerd per toetsing en variëren per type toetsing van ca.250 tot 2.100 euro. Het aantal en de planning van toetsingen wordt in overleg bepaald, met een minimum van 3 toetsingen per jaar. Gangbaar zijn ca. 10 toetsingen per jaar.

REAGEREN:
Herken je jezelf in dit profiel? Dan ontvangen we graag je CV en een korte motivatie.

 • Stuur deze uiterlijk 20 oktober 2021 naar: vacature@museumregisternederland.nl.
 • De eerste gesprekken vinden begin november plaats te Hilversum.

VRAGEN:
Neem bij vragen contact op met ons via vacature@museumregisternederland.nl of 085 – 060 89 08 (best bereikbaar ma-do tussen 9 en 17 uur, laat zo nodig een voice-mail achter).

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.