3 juli 2015
Tien geschiedenisdocenten binnen het VMBO, HAVO en VWO zijn nog in race voor de titel Geschiedenisleraar 2015, een verkiezing die Omroep NTR en het Rijksmuseum dit jaar voor de tweede keer organiseert. De kanshebbers zijn geselecteerd door de vakjury onder leiding van historicus en programmamaker... Lees verder
26 juni 2015
Op 3, 4 en 5 juni organiseerde Prof. Dr. Mariken Teeuwen (Huygens ING / Universiteit Utrecht) een congres over geschriften in de marges van middeleeuwse manuscripten. Onderzoekers van over de hele wereld bezochten dit driedaagse evenement om onderzoeksresultaten te presenteren, geïnspireerd te... Lees verder
25 juni 2015
De Stichting Academisch Erfgoed organiseerde op 28 mei een symposium dat de aandacht vestigde op het gebruik van Wikipedia bij het verwerven en verspreiden van informatie over erfgoed. Onder de titel ‘shared authority’ verkenden verschillende instellingen methoden om het publiek te betrekken bij... Lees verder
24 juni 2015
Op 5 juni vond op de Vrije Universiteit Amsterdam het symposium Geschiedtheorie in Nederland plaats dat georganiseerd werd ter afscheid van Chris Lorenz, geschiedfilosoof en bijzonder hoogleraar Historische Cultuur van Duitsland aan de VU. Het symposium stond in het teken van de bijzondere positie... Lees verder
23 juni 2015
Gebruikers van het Nationaal Archief (NA) hebben zich de afgelopen jaren via verschillende media beklaagd over de dienstverlening van deze instelling. Zo schreef de schrijver-journalist Sytze van der Zee vorig jaar een open brief aan de Algemeen Rijksarchivaris Marens Engelhard en besloot met de... Lees verder
22 juni 2015
Over samenwerking, concurrentie en taakverdeling tussen de Nederlandse universiteiten Vrijdag 11 december 2015, Utrecht Tegenwoordig staan aan de universiteiten de ‘kleine talen’ onder druk. In de jaren 1980 waren het andere studies. Toen dwong minister Deetman de universiteiten tot het maken van... Lees verder
19 juni 2015
Nadat wetenschappers onderling brainstormden op dinsdag (Science for Science), het bedrijfsleven spijkers met koppen sloeg op woensdag (Science for Competitiveness), mocht op donderdag het Nederlandsche volk meedenken over de onderzoeksvragen van morgen (Science for Society). Hoewel denken... er... Lees verder
19 juni 2015
 (m/v) voor 38 uur per week (1 fte). Job description Het verzamelen van eerste onderzoeksresultaten op boven genoemd terrein; Het presenteren van die resultaten op (binnen- en buitenlandse) wetenschappelijke bijeenkomsten; Het insturen als co-auteur of auteur van een artikel naar een toonaangevend... Lees verder
18 juni 2015
Het tweede NWA-congres vond plaats op woensdag 17 juni. Deze keer was het bedrijfsleven aan de beurt zich uit te spreken over de 248 vragen. Vandaar de titel Science for competetiveness. Dus: wat kan de wetenschapsagenda betekenen voor de concurrentiekracht van Nederland? Een groter contrast is... Lees verder
17 juni 2015
De Nationale Wetenschapsagenda komt eraan! Deze week vinden er drie congressen plaats in het kader van deze NWA. Maar wat was het idee ook alweer? Het experiment De NWA komt voort uit een samenwerking tussen overkoepelende organen van de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs. Deze ‘... Lees verder
17 juni 2015
Voor de Onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750, Leuven zoeken wij een Doctor-assistent Functie De aan te werven doctor-assistent zal onderzoek opzetten, begeleiden en zelf verrichten op het terrein van de cultuurgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. Hij/zij zal tevens met een... Lees verder
16 juni 2015
Vanaf de negentiende eeuw zou Rotterdam zich ontwikkelen tot een wereldhaven. De vraag is echter welke factoren hierin een rol hebben gespeeld. Op 9 juni 2015 hield de NEHA de studiemiddag Rotterdam als wereldhaven in de 19e en 20e eeuw waarop dit onderwerp besproken werd. Onder leiding van... Lees verder
11 juni 2015
28.0 hours per week, Faculty of Humanities, VU University Amsterdam Job description The Assistant Professor: contributes to the education courses of the track Architectural History in the bachelor MKDA and the different (interdisciplinary) master specialisations in which Architectural History is... Lees verder
10 juni 2015
In de schaduw van de Brusselse Muntschouwburg kwamen historici, taal- en letterkundigen, en een ruim publiek van geïnteresseerden op vrijdag 29 mei bijeen. In een colloquium onderzochten zij hoe het nu zat met dat (on)Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Tweehonderd jaar na de noodlottige aria in... Lees verder
10 juni 2015
Op 23 maart was het zover: de workshop Text, Performance and the Production of Knowledge bracht kenners van toneel-gerelateerde verschijnselen uit diverse disciplines bijeen om te discussiëren over de relatie tussen teksten, voorstellingen en kennis. Dit initiatief van de onderzoeksgroep ‘... Lees verder
9 juni 2015
Ghent (Belgium), 23, 24 & 25 November 2015   Conference theme: Since their earliest inception, modern states and their regimes have recognized the importance to draft and direct ‘their’ national history. Although 19th century models of romanticist nationalist history lie behind us, post 1945... Lees verder
9 juni 2015
Tijdens een tropische middag (5 juni 2015) discussieerden  onderwijzers, leraren, vakdidactici, historici en methode-ontwikkelaars aan de VU over het huidige geschiedeniscurriculum en over het geschiedenisonderwijs voor de toekomst. De middag werd georganiseerd door Carla van Boxtel, Susan... Lees verder
9 juni 2015
De Afdeling Geschiedenis, Europese Studies en Religie- wetenschappen (GER) zoekt een docent met expertise op het terrein van de vroegmoderne geschiedenis (ca. 1450-1800), 19 uur per week. werkzaamheden De docent moet breed inzetbaar zijn binnen het BA- en MA-programma van de Opleiding Geschiedenis... Lees verder
9 juni 2015
Lees alles over machtige bisschoppen en rovende ridders, het leven in het klooster en in de stad, en over overstromingen en zegetochten op utrechtsekronieken.nl. Zeven jaar is er door vele Utrechtse partijen aan gewerkt: de digitale ontsluiting van een aantal bijzondere Utrechtse kronieken uit de... Lees verder
9 juni 2015
Het NIOD is uniek als wetenschappelijk onafhankelijk en tegelijkertijd sterk maatschappelijk georiënteerd instituut. De oorspronkelijke expertise van het NIOD ligt bij de verspreiding van kennis over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust in Nederland. Tegenwoordig wordt deze expertise ook ingezet... Lees verder
5 juni 2015
Toen we onszelf in 2004 gedwongen zagen een ‘grootste Nederlander’ te kiezen, eindigde Antonie van Leeuwenhoek op de vierde plaats. Deze Delftse koopman bekwaamde zich in zijn lange leven (hij werd 91) in het maken van microscopen en het doen van internationaal hooggewaardeerde observaties met die... Lees verder
3 juni 2015
Vrijdag 5 juni komen in Amsterdam vertegenwoordigers van zeven Europese dagboek- en lifewriting archieven en projecten bijeen om een Europese koepelorganisatie op te richten: The European Diary Archives. Aan deze bijeenkomst nemen afgevaardigden uit Frankrijk, Italië, Duitsland, Engeland,... Lees verder
2 juni 2015
Naar aanleiding van het eerste 'geschiedenisexamen nieuwe stijl' dat eind mei 2015 aan de middelbare scholen werd afgenomen, is er een hernieuwd debat ontstaan over het geschiedenisonderwijs in Nederland. Hier wordt ruimte geboden voor dit debat.
2 juni 2015
De geschiedwetenschap is in crisis, terwijl geschiedenis als onderwerp in de media en bij het ‘grote publiek’ onverminderd populair blijft. Deze paradox was een van de onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens de lezing van David Armitage, ‘Horizons of History: Space, Time and the Future of the... Lees verder
2 juni 2015
Studenten geschiedenis kunnen opnieuw meedingen naar de Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs. De historische vereniging Vrienden van De Witt reikt samen met het weekblad Elsevier de prijs voor de tweede maal uit. De prijs gaat naar de beste universitaire geschiedenisscriptie die betrekking heeft... Lees verder

Pagina's