28 september 2016
Vandaag krijgt Karwan Fatah-Black de Heineken Young Scientist Award voor de Historische Wetenschappen uitgereikt. Hij krijgt deze prijs voor zijn onderzoek naar formele en informele trans-Atlantische handel van Nederland rond de Gouden Eeuw, in het bijzonder de slavenhandel. Daarnaast speelt zijn... Lees verder
27 september 2016
Op 22 september 2016 vond de KNHG conferentie Rhetoric of the Past plaats. Onderwerp was de inzet van het verleden in de kunsten, het onderwijs, en in tekst- en schoolboeken. De organisatie was in handen van Tina van der Vlies en Laurie Slegtenhorst. De Amerikaanse historicus Michael Rothberg was... Lees verder
26 september 2016
The new platform for Early Modern Studies (EMS) at the Departments of Medieval Studies and History at Central European University Budapest is offering a twenty-four months Junior Research Fellowship for research on a subject related to the historical period between the fifteenth and the eighteenth... Lees verder
26 september 2016
Het ‘Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap’ en ‘EersteWereldoorlog.nu’ nodigen u uit voor een studiemiddag over de geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog in Nederland en België. De middag vindt plaats naar aanleiding van het verschijnen van het volgende nummer van de BMGN- Low... Lees verder
23 september 2016
Samenwerken voor Geschiedenis 4 November in het Rijksmuseum Amsterdam Integer, betrouwbaar, onafhankelijk en verantwoordelijk: dat moeten we als historici (kunnen) zijn. Hoe zorgen we daarvoor? Het KNHG wil de kritische reflectie op onze normen en waarden versterken. Op 4 oktober verschijnt het... Lees verder
23 september 2016
The Historical Institute / Center for Contemporary and Digital History University of Luxembourg has obtained a large grant from the Fonds National de la Recherche Luxembourg in the framework of the so-called PRIDE-program, enabling the creation of a Doctoral Training Unit (DTU) and opens up to 13... Lees verder
21 september 2016
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt tien faculteiten, verschillende instituten,... Lees verder
21 september 2016
De Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis reikt elke twee jaar de Virtus Scriptieprijs voor Adelsgeschiedenis uit voor de beste (research)masterscriptie waarin een substantiële rol is weggelegd voor (een aspect van) de adelsgeschiedenis. In aanmerking komen (research)masterscripties ter afronding... Lees verder
13 september 2016
Functieomschrijving De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (hierna: de Restitutiecommissie) adviseert op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over claims met betrekking tot nazi-roofkunst. De Restitutiecommissie bestaat sinds haar... Lees verder
12 september 2016
De Anne Frank Stichting verzorgt educatieve programma's voor docenten en docenten in opleiding, PO, VO en mbo. In deze programma's speelt het verhaal van Anne Frank en de geschiedenis van haar tijd een belangrijke rol, gekoppeld aan de verbinding tussen het verleden en heden. Studenten... Lees verder
9 september 2016
University of Groningen, 21–23 June 2017 As Western populations grow increasingly older, 'healthy ageing' is presented as one of today's greatest medical and societal challenges. However, contrary to what many policy makers want us to believe, the aspiration to live long, healthy... Lees verder
7 september 2016
Online catalogus met Hollandse en Friese stadhoudersvrouwenbrieven biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek naar de macht van deze vorstelijke vrouwen Op vrijdagmiddag 2 september vond in het Koninklijk Paleis Amsterdam de feestelijke lancering plaats van de online catalogus van de... Lees verder
30 augustus 2016
Verslag Migrant (R)e-collections, 22-26 augustus 2016 Emigranten uit Nederland hebben zich in de eeuwen verspreid over de hele wereld, stichtten gemeenschappen of gingen makkelijk op in de bevolking, maar bleven zich verbonden voelen en identificeren met (elementen) uit de Nederlandse cultuur. Bij... Lees verder
30 augustus 2016
This three-day conference (7–9 September 2017 Murray Edwards College, Cambridge) aims to explore the links between Reformation, remembering and forgetting across late medieval and early modern Europe. We are eager to break out of the restricting paradigms of nationalist historiography and literary... Lees verder
29 augustus 2016
De tweede ronde van de verkiezing van Het Beste Geschiedenisboek aller tijden is ingegaan. Nadat een groot aantal stemmers hun eigen top 10 heeft samengesteld uit een longlist van 250 titels, kan nu het beste geschiedenisboek worden gekozen uit de 10 boeken met de meeste stemmen. De longlist van... Lees verder
25 augustus 2016
Voor een voltijdse doctoraatsbeurs (100%), binnen een onderzoeksproject over: “Economische groei en ongelijkheid. Naar een verklaring voor divergerende regionale groeipaden in pre-industriëel Europa (late middeleeuwen – 19de eeuw).” Binnen dit onderzoeksproject bestudeert de kandidaat een... Lees verder
24 augustus 2016
In het hart van middeleeuws Utrecht staat Museum Catharijneconvent, het rijksmuseum voor christelijke kunst en cultuur. Binnen de oude kloostermuren bevindt zich een unieke (kunst)collectie van internationaal belang, waarmee het museum het kunst- en cultuurhistorische verhaal van het christendom... Lees verder
24 augustus 2016
Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het Huygens ING onderzoekt teksten en bronnen uit het verleden met behulp van nieuwe methoden en technieken. Het instituut staat voor innovatie in de onderzoeksmethoden,... Lees verder
23 augustus 2016
Modern European History. Assistant Professor, Tenure Track. Anticipated start date, September 1, 2017. The Department of History at Princeton University invites applications from scholars who specialize in the history of Modern Europe, 1800 to the present. We particularly encourage applications... Lees verder
23 augustus 2016
The Department of History at the University of California, Santa Barbara invites applications for a tenure-track assistant professorship in Early Modern Western European history, c. 1500-1700, including Britain and the German-speaking Lands, excluding France. Appointment begins July 1, 2017. PhD... Lees verder
23 augustus 2016
De verkiezing van het New Scientist Wetenschapstalent werd vorig jaar in het leven geroepen om jonge wetenschappers de kans te bieden hun onderzoek onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Een van de genomineerden is historicus Karwan Fatah-Black (Sociale en economische geschiedenis,... Lees verder
23 augustus 2016
Het bestuur van de Werkgroep CultuurHistorie (WCH) van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, stelt driejaarlijks de Roggeveen-scriptieprijs ter beschikking op het gebied van de humaniora van Zeeland, te weten cultuurgeschiedenis, architectuur- en kunstgeschiedenis en filosofie. De... Lees verder
22 augustus 2016
From its beginnings, the Christian Church has had close, often symbiotic relationships with empires and imperial power. Christianity emerged within the Roman Empire; it was shaped amid persecution and martyrdom by imperial power. Then, in 313 AD Constantine granted Christianity toleration, and... Lees verder
19 augustus 2016
The 12th conference of the Working Group on Early Modern History in the German Historians’ Association (Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands) will be hosted by the Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. This conference on the theme of “The Sea: Maritime Worlds in the Early... Lees verder
18 augustus 2016
The research group International and Political History at Utrecht University convenes a workshop on the theme ‘1989 and the West. New Perspectives on the Consequences of the End of the Cold War’. Utrecht (the Netherlands), Department of History, 20-21 April 2017 Description: This workshop aims to... Lees verder

Pagina's