Historici.nl

Gepubliceerd op 14-05-2013

Ab Flipse benoemd tot universiteitshistoricus VU

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft per 1 mei wetenschapshistoricus Ab Flipse benoemd tot universiteitshistoricus. De VU krijgt hiermee, net als andere Nederlandse universiteiten, een wetenschapper die zich professioneel zal gaan bezighouden met de geschiedschrijving van de eigen instelling. De universiteitshistoricus heeft ook tot taak de historie van de VU levend te houden en toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Het College van Bestuur (CvB) van de VU besloot eind vorig jaar de functie van universiteitshistoricus in te stellen. Het CvB acht het van groot belang dat het verleden van de VU beter toegankelijk wordt gemaakt en gehouden voor de toekomst. De universiteitshistoricus zal zowel intern de VU-geschiedschrijving stimuleren en coördineren als extern de VU vertegenwoordigen in netwerken, organisaties en activiteiten op gebied van (inter)nationale universiteits- en wetenschapsgeschiedenis. De VU kan zich hierdoor in de komende jaren weer een stevige positie verwerven in de Nederlandse en internationale universitaire geschiedschrijving. Bovendien wordt de continuïteit gewaarborgd in de zorg voor het VU-verleden.

Daarnaast zal de universiteitshistoricus publieksactiviteiten organiseren, zoals congressen en (digitale) tentoonstellingen, om verschillende aspecten van het VU-verleden onder de aandacht brengen van de VU-gemeenschap. De universiteitshistoricus beantwoordt publieksvragen over VU-historie en is beschikbaar voor vragen over archiefzorg en erfgoed.

De universiteitshistoricus wordt aangestuurd door de Historische Commissie van de VU en is gedetacheerd bij de afdeling Geschiedenis van de Faculteit der Letteren. Hij zal nauw samenwerken met andere VU-onderdelen als het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme waar ook het Oud-archief van de VU is ondergebracht, het cluster Academisch en Cultureel Erfgoed van de UBVU en met wetenschapshistorici die verbonden zijn aan andere VU-faculteiten. Ook zal hij nauw samenwerken met universiteitshistorici van andere universiteiten en zal hij namens de VU participeren in de Stichting Academisch Erfgoed.

Ab Flipse (1977) promoveert in het najaar van 2013 op de discussies over natuurwetenschap en geloof in Nederland, 1880-1940. Hij publiceerde in 2005 een boek over de geschiedenis van de faculteit Natuurkunde van de VU en heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Hij publiceerde zowel over universiteitsgeschiedenis als over de historische relatie tussen religie en wetenschap. Hij twittert over de VU-historie en activiteiten via @VUhistoricus.
 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.