Historici.nl

Gepubliceerd op 21-04-2017

Activiteiten en publicaties rond 100 jaar kiesrecht (2016 – 2019)

De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis heeft een inventarisatie gemaakt van activiteiten die plaatsvinden rond de viering van honderd jaar kiesrecht. Het betreft met name activiteiten en publicaties met een wetenschappelijk karakter. We houden ons aanbevolen voor aanvullingen op het onderstaande overzicht.

Bekijk het overzicht hier.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.