Historici.nl

Gepubliceerd op 21-04-2017

Activiteiten en publicaties rond 100 jaar kiesrecht (2016 – 2019)

De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis heeft een inventarisatie gemaakt van activiteiten die plaatsvinden rond de viering van honderd jaar kiesrecht. Het betreft met name activiteiten en publicaties met een wetenschappelijk karakter. We houden ons aanbevolen voor aanvullingen op het onderstaande overzicht.

Bekijk het overzicht hier.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.