Historici.nl

Gepubliceerd op 21-02-2018

Adviesmedewerker Beeldende Kunst, Geschiedenis & Letteren

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een onafhankelijk particulier fonds en een van de grootste fondsenwervende cultuurfondsen in Nederland. Het fonds verleent financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het fonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het werk van het fonds wordt mogelijk gemaakt door eigen inkomsten uit fondsenwerving (schenkingen, nalatenschappen en de Anjeractie), naast inkomsten uit de BankGiro Loterij en De Lotto (Nederlandse Loterij). Aanvragen voor financiële ondersteuning worden behandeld door 12 provinciale afdelingen (30 medewerkers) en een landelijk bureau in Amsterdam (35 medewerkers). Jaarlijks worden ruim 3500 initiatieven ondersteund met een totaal budget van circa 35 miljoen euro.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds zoekt voor de werkterreinen Beeldende Kunst en Geschiedenis & Letteren op het landelijk bureau per 1 mei 2018 een

Adviesmedewerker Bestedingen

24 – 32 uur

die onder verantwoordelijkheid van de Adviseur Beeldende Kunst en de Adviseur Geschiedenis & Letteren, een actieve inhoudelijk ondersteunende rol speelt bij de voorbereiding en advisering aan de Adviescommissie Beeldende Kunst en de Adviescommissie Geschiedenis & Letteren. De Adviesmedewerker is tevens verantwoordelijk voor enkele aan deze werkterreinen gerelateerde projecten en wordt actief betrokken bij het optimaal gebruiken en ontwikkelen van ons CRM systeem.

De functie
In samenwerking met de betreffende Adviseur wordt bepaald of aanvragen (inhoudelijk, organisatorisch en financieel) in aanmerking kunnen komen voor een financiële bijdrage. Hierbij is sprake van een rijke variëteit aan initiatieven en projecten, die soms ook meerdere werkterreinen betreffen. Zo zijn er jaarlijks aanvragen voor projecten die de geschiedenis van Nederland en de Nederlandse taal en letterkunde betreffen. Het gaat dan bijvoorbeeld om tentoonstellingen, educatieve projecten, manifestaties, biografieën of onderzoek en archivering. Ook ondersteunt de Adviesmedewerker de jury van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs voor literair vertalers en de jury van de BankGiro Loterij Museumprijs.

Het Cultuurfonds steunt tevens projecten op het gebied van de beeldende kunst – zowel hedendaags als uit voorgaande eeuwen -, vormgeving, kunstnijverheid, fotografie, mode en architectuur. Denk hierbij aan tentoonstellingen, publicaties, festivals en manifestaties of educatieve projecten die jongeren op een bijzondere manier leren over beeldende kunst. En jaarlijks ontvangen tientallen talentvolle beeldende kunstenaars een Cultuurfondsbeurs voor een vervolgopleiding in het buitenland.

De Adviesmedewerker analyseert inhoudelijk en financieel aanvragen voor financiële ondersteuning en verwerkt dit tot schriftelijke adviezen, die vervolgens worden voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie bestaande uit gezaghebbende personen uit de betreffende sector. Een (senior) Adviseur vervult de rol van secretaris voor de betreffende Adviescommissie. In de commissievergaderingen (1 tot 4 keer per jaar) worden de adviezen besproken en de aanvragen gehonoreerd of afgewezen.

De werkzaamheden van de Adviesmedewerker concentreren zich steeds rondom de betreffende Adviescommissievergaderingen, waarbij sprake is van een gelijke verdeling van de tijd over behandeling van projectaanvragen voor de twee betreffende werkterreinen.

De Adviesmedewerker maakt onderdeel uit van de afdeling Bestedingen (16 medewerkers) en wordt functioneel aangestuurd door de betrokken Adviseurs Bestedingen. Bij het opstellen van adviezen voor en afhandelen van besluiten van de Adviescommissies, worden zowel de Adviseurs als de Adviesmedewerker ondersteund door een Assistent. Het zo nu en dan buiten kantoortijden bezoeken van (al dan niet ondersteunde) projecten, maakt onderdeel uit van de functie.

De taken van de Adviesmedewerker Bestedingen bestaan onder andere uit:

  • Analyseert een groot aantal aanvragen en schrijft adviezen voor de Adviescommissies van de werkterreinen waarvoor wordt gewerkt.
  • Voert zo nodig overleg met de aanvragers over de projecten.
  • Neemt deel aan (een aantal van) de adviesvergaderingen van de betreffende Adviescommissies en legt daar gemaakte afspraken vast.
  • Informeert de betreffende commissie(s) schriftelijk en mondeling over de projecten (al dan niet tijdens de periodieke vergadering).
  • Informeert aanvragers over het besluit over de aanvraag.
  • Levert een bijdrage aan het evalueren van gerealiseerde projecten en de impact van de besteding hierop.
  • Ondersteunt de betreffende Adviseurs bij diverse voorkomende taken.
  • Levert een actieve bijdrage aan het functioneel (gebruikers)beheer van het CRM-systeem (MS Dynamics).

Het Prins Bernhard Cultuurfonds vraagt voor deze functie HBO+ werk- en denkniveau. De ideale kandidaat is analytisch, zorgvuldig, creatief, flexibel, stressbestendig, kan zijn/haar gedachten en adviezen goed formuleren, is in staat om processen en projecten efficiënt te coördineren, is kundig en vlot in het omgaan met een CRM systeem, is communicatief en sociaal vaardig. Goede beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste. Ervaring en affiniteit met, en kennis van actuele ontwikkelingen binnen de betreffende werkterreinen is zeer gewenst.

Voor het leveren van een actieve bijdrage aan het functioneel beheer van ons CRM systeem is affiniteit met het gebruiken en (functioneel) beheren van CRM of vergelijkbare informatiesystemen nodig. Ervaring met projectmanagement is een pre. De kandidaat is bereid om zich hierin verder te scholen.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds biedt
De aanstelling is voor de duur van 1 jaar, vanaf 1 mei 2018 voor 24 uur per week (32 uur, indien de kandidaat ook de rol van functioneel beheerder op zich neemt), met uitzicht op een vaste aanstelling na een positieve beoordeling. Het salaris is op een passend niveau en het Cultuurfonds kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Het Cultuurfonds biedt verder volop mogelijkheden voor de inbreng van eigen ideeën en persoonlijke ontwikkeling. Het Cultuurfonds is gehuisvest in één van de mooiste monumentale panden aan de Herengracht in Amsterdam.

Interesse in deze rol?
Stuur een e-mail met motivatie en cv onder vermelding van ‘sollicitatie Adviesmedewerker Beeldende Kunst en Geschiedenis & Letteren’ voor maandag 26 februari 2018 naar: info@cultuurfonds.nl.

Gesprekken met kandidaten voor deze vacature vinden plaats op vrijdag 16 maart 2018.

Voor meer informatie neemt u contact op met Wouter Steijn, hoofd Bestedingen, via telefoonnummer (020) 5206 130.

www.cultuurfonds.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.