Historici.nl

Gepubliceerd op 15-05-2019

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam – Projectleider

Vanaf 2019 zijn het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties verdergegaan als het Allard Pierson, hét museum en hét kennisinstituut voor erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam. Allard Pierson is een onderdeel van de Bibliotheek van de UvA/HvA. Allard Pierson presenteert, onderzoekt en beheert de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam.

Allard Pierson zoekt een

Projectleider

In totaal werken zeven medewerkers bij Publiek en Programmering, waar projectleiders tentoonstellingen, semi-permanente presentaties en educatief aanbod ontwikkelen en communiceren over de bredere werkzaamheden binnen Allard Pierson. In deze afdeling werken drie projectleiders en drie collega’s in het communicatieteam, die worden bijgestaan door stagiairs en een promotieteam in het hoogseizoen. De collega die wij zoeken heeft ervaring met het managen van professionals.

Als projectleider draag je zorg voor de realisatie van tijdelijke en semi-permanente, grote en kleine presentaties en (internationale) tentoonstellingen met een breed cultuurhistorisch karakter. De vaste presentaties worden tot en met voorjaar 2020 opnieuw ingericht. Er wordt in de programmering gewerkt met 2 grote publiekstentoonstellingen per jaar. Je bent verantwoordelijk voor de sturing en begeleiding van het gehele proces: van conceptontwikkeling en vormgeving – via begroting, inrichting, fondsenwerving en publicaties – tot en met de evaluatie. Je hebt contact met verschillende partijen binnen Allard Pierson en de bredere UvA en met externe organisaties zoals vormgevers, tentoonstellingsbouwers en andere leveranciers. Je valt onder de verantwoordelijkheid van het hoofd Publiek en Programmering, tevens directeur van het Allard Pierson Museum.

Werkzaamheden
De Projectleider:

 • doet vernieuwende en realiseerbare voorstellen voor de programmering;
 • verzorgt het volledige projectmanagement van tentoonstellingen en andere (publieks)activiteiten;
 • stelt het projectplan op, inclusief planning en begroting, beheert en bewaakt het projectbudget, houdt projectadministratie bij en verzorgt de eindrapportage van projecten;
 • coördineert en managet het proces van projectrealisatie van tentoonstellingen, presentaties, evenementen en andere publieksgerichte activiteiten van het museum;
 • leidt de multidisciplinaire projectteams en vervult voor projectteambesprekingen rol van (technisch) voorzitter. Fungeert als schakel tussen alle interne en externe betrokkenen: conservator/curator, registrar, collectiebeheerders, marketing en communicatie, vormgever, marketeer, uitvoerenden en derden;
 • geeft opdracht aan derden voor uitvoering van het project;
 • voert onderhandelingen en sluit transacties over prijzen en tarieven;
 • bewaakt de kwaliteit van de door derden geleverde diensten en producten;
 • verricht alle overige noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van het project;
 • levert in voorkomende gevallen bijdragen aan andere projecten van Allard Pierson, bijvoorbeeld Allard Pierson Live en erfgoed op andere locaties.

Profiel
Voor deze functie zoeken wij iemand die:

 • beschikt over autonomie, drive, samenwerkingsgerichtheid en een bedrijfsmatige manier van werken Dit heb je bewezen in eerdere projecten in een vergelijkbare omgeving. Je bent een teamspeler en hebt minimaal 3 jaar ervaring als tentoonstellingsmaker of projectleider in een museum of kunsthal;
 • uitgebreide en aantoonbare ervaring heeft met het leiden van succesvolle (internationale) tentoonstellingsprojecten;
 • in staat is conceptmatig na te denken over tentoonstellingen en het tentoonstellingsproces;
 • uitstekend kan plannen, organiseren en grip houden op verschillende projecten. Je hebt een helikopterview;
 • beschikt over uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • beschikt over hbo- of wo-werk- en denkniveau;
 • aantoonbare affiniteit heeft met kunst en cultuurgeschiedenis, geschiedenis en wetenschap in de breedste zin van het woord.

Competenties:
Naast de drie kerncompetenties van de Bibliotheek (samenwerken, klantgerichtheid en leervermogen) gaat het hierbij om:

 • overtuigingskracht;
 • sturen op resultaat;
 • kostenbewust handelen en
 • plannen en organiseren.

Aanstelling
De functie is ingedeeld in het functieprofiel Projectleider 1/Projectmanager 4. De aanstelling geschiedt voor een periode van een jaar en kan bij gebleken geschiktheid worden omgezet naar een vast dienstverband. Het bruto maandsalaris bij een voltijdsaanstelling bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 2.709 en maximaal € 4.978 bruto per maand (functionele schaal 10-11). De cao Nederlandse Universiteiten is toepasbaar.

Sollicitatie
Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Solliciteren kan via deze pagina.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.