Historici.nl

Gepubliceerd op 30-04-2014

Ammodo KNAW Award: Stimulans voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

Stichting Ammodo en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) willen een stimulans geven aan het ongebonden, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Met de Ammodo KNAW Award kunnen elke twee jaar acht veelbelovende wetenschappers naar eigen inzicht nieuwe richtingen inslaan in het fundamentele onderzoek. Voor de eerste editie van deze Award zijn nominaties welkom tot en met 16 juni 2014.

Ammodo hecht belang aan ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek omdat het er op gericht is de grenzen van de menselijke kennis te verleggen. De KNAW deelt deze mening en signaleerde bovendien in haar rapport ‘Effecten van universitaire profilering en topsectorenbeleid op de wetenschap in Nederland’ dat het ongebonden fundamentele wetenschappelijk onderzoek in het huidige financieringsklimaat in de knel komt. Met de Ammodo KNAW Award scheppen beide organisaties nieuwe mogelijkheden om de fundamentele wetenschap over de hele breedte te stimuleren.

Laureaten

De Ammodo KNAW Award bestaat uit acht geldbedragen van 300.000 euro en is bedoeld voor internationaal erkende onderzoekers, die verbonden zijn aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstelling. Kandidaten hebben maximaal vijftien jaar geleden een doctorstitel behaald en zijn in staat om nieuwe wegen te verkennen in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Ammodo en de KNAW hopen dat de Ammodo KNAW Award een stimulans zal zijn voor de ontwikkeling van het talent en de verdere wetenschappelijke carrière van deze onderzoekers.

Award 2015

De Ammodo KNAW Award wordt elke twee jaar toegekend aan in totaal acht veelbelovende wetenschappers over de volle breedte van de wetenschap, van biomedical sciences, humanities en natural sciences tot social sciences. Nominaties voor de Award 2015 zijn welkom tot en met 16 juni 2014. In januari 2015 maken de besturen van Ammodo en de KNAW de winnaars van de eerste Ammodo KNAW Award bekend. In maart 2015 volgt de feestelijke uitreiking.

Meer informatie

Afdeling Communicatie KNAW
Marja van der Putten
020 551 0858 / 06  1315  0837
info@ammodo-knaw-award.org
ammodo-knaw-award.org

Over Ammodo

Ammodo bevordert kunst en wetenschap. Ammodo richt zich daarbij op projecten die naar internationale maatstaven een bijzondere plaats innemen. Op het gebied van kunst steunt Ammodo projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beeldende kunst en podiumkunst. Op het gebied van wetenschap stimuleert Ammodo het ongebonden, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek middels de Ammodo KNAW Award. Voor meer informatie, zie www.ammodo.org.

Over de KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vervult drie kerntaken. De Akademie is een actief genootschap van excellente wetenschappers. Vanuit een onafhankelijke positie dient zij de belangen van de wetenschap en adviseert zij de regering. Daarnaast is de KNAW verantwoordelijk voor zeventien (inter)nationaal gerenommeerde onderzoeksinstituten op het terrein van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen, de levenswetenschappen en het maatschappelijk debat. De KNAW is opgericht in 1808, heeft in totaal 1400 medewerkers en een budget van 150 miljoen euro. Voor meer informatie, zie www.knaw.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.