Historici.nl

Gepubliceerd op 27-01-2022

Anne Frank Stichting Projectmedewerker Jongeren Internationaal

De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die de plek beheert waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken en waar zij haar dagboek schreef. De stichting brengt haar levensverhaal en haar werk wereldwijd onder de aandacht, mede ter bezinning op de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.

De afdeling Educatieve Projecten draagt bij aan bovenstaande missie door het overdragen van kennis, kunde en tools aan mensen die door hun beroep of maatschappelijke status het gedrag en gedachtegoed van jonge mensen kunnen beïnvloeden. Dat zijn onder meer docenten (al dan niet in opleiding), sporttrainers, politie en jonge peer educators. Daarvoor ontwikkelt de afdeling educatieve materialen, workshops en trainingen over het leven van Anne Frank en de geschiedenis van haar tijd, over beeldvorming, vooroordelen, antisemitisme en andere vormen van discriminatie voor een (inter)nationaal publiek. De afdeling bestaat uit een enthousiast team van circa 20 medewerkers.

Projectmedewerker Jongeren Internationaal

32 uur per week

Waar werk je aan mee?
Als projectmedewerker voor het internationale Anne Frank Youth Network en het Nederlandse jongerenteam begeleidt en stimuleer je jongeren die actief zijn of willen worden op de thema’s van de Anne Frank Stichting, al dan niet in samenwerking met partnerorganisaties in Europa, Latijns-Amerika en de VS. Je opereert hierbij onder de leiding van een (of meerdere) projectleider(s).

In de komende jaren wil de Anne Frank Stichting meer jongeren bij het netwerk betrekken en de kwaliteit van de begeleiding van de jongeren (in samenwerking met de internationale partners in de regio’s) op hoog niveau waarborgen. We zijn op zoek naar een ervaren collega die in de eerste maanden meewerkt aan de totstandkoming van een meerjarige strategie en vervolgens meewerkt aan de realisatie hiervan. Je werkt samen met een projectleider (fulltime), een project assistent (part time) en met een aantal jonge vrijwilligers.

Het internationale Anne Frank Youth Network
De Anne Frank Stichting werkt in meer dan 40 landen met reizende tentoonstellingen over het levensverhaal van Anne Frank, de geschiedenis van haar tijd en over de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie in het hier en nu. In veel landen worden jongeren als peer educators als gidsen ingezet; zij begeleiden leeftijdsgenoten door deze tentoonstellingen. Veel van deze jonge gidsen willen zich na afloop van hun betrokkenheid bij de tentoonstelling verder inzetten voor herinneren en herdenken in hun buurt en/of verder actief zijn om iets te doen tegen discriminatie en uitsluiting. Om met deze gemotiveerde jongeren in contact te blijven en hen in hun ambities op weg te helpen heeft de Anne Frank Stichting in 2016 een internationaal Anne Frank Youth Network geïnitieerd met lokale partnerorganisaties als schakel tussen de Anne Frank Stichting en de jongeren. De jongeren zijn tussen 16 en 22 jaar oud.

Het Nederlandse Jongerenteam
Dit is de Nederlandse tak van het internationale Anne Frank Youth Network. Normaliter werft de Anne Frank Stichting per jaar circa 20 jongeren tussen de 16 en 20 jaar die opgeleid worden om een eigen actieplan te bedenken waarmee ze leeftijdsgenoten alert maken op uitsluiting en discriminatie in hun omgeving en/of op het belang van herinneren en herdenken. We zoeken een collega die de werving van jongeren kan intensiveren en verbreden, de opleiding van de jongeren op zich neemt, die hen bij het bedenken van hun actieplannen begeleidt en hen steun biedt bij het maken van keuzes.

Je begeleidt ook de alumni van het Jongerenteam bij het bedenken van activiteiten. Daarnaast betrek je de jongeren (waaronder de alumni) bij diverse aspecten van het educatieve werk van de Anne Frank Stichting.

“Bij de Anne Frank Stichting krijg ik veel ruimte om eigen ideeën in te brengen, geen enkele dag is hetzelfde en ik kan creatief bezig zijn!” – Femke van Elk de Koning -Trainer en ontwikkelaar lesmateriaal

Wat ga je doen?

 • Je leidt jongeren op, begeleidt en adviseert hen inhoudelijk tijdens de uitvoering van hun activiteiten. Je heb hierin een sturende rol en doet dit al dan niet via de lokale samenwerkingspartners.
 • Je ontwikkelt en verspreidt (onder andere digitale) tools waarmee jongeren vaardigheden en kennis op kunnen doen.
 • Je werkt met het bestaande educatieve aanbod van de Anne Frank Stichting en kan jongeren enthousiasmeren dat materiaal te gebruiken.
 • Je organiseert digitale en fysieke bijeenkomsten voor jongeren, waaronder internationale bijeenkomsten.
 • Je geeft trainingen en workshops aan jongeren en aan medewerkers van regionale partnerorganisaties.
 • Je opereert zelfstandig binnen voorgegeven begrotingen. Je rapporteert en evalueert over uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten(ook financieel) aan de projectleider(s).
 • Je verzorgt interne en externe presentaties over de doelen en resultaten van je werk.
 • Je ondersteunt de projectleider bij de uitwisseling van ervaringen binnen de diverse regionale jongerenteams en zet impulsen voor toekomstige activiteiten.
 • Je zorgt ervoor dat er cohesie is tussen de activiteiten van de diverse regionale groepen en dat de jongeren in de diverse landen zich als onderdeel van een groot geheel (i.e. het internationale Anne Frank Youth Network) voelen.
 • Je ondersteunt de projectleider bij de fondsenwerving voor projecten voor en door jongeren.
 • Je opereert onder de leiding van een (of meerdere) projectleiders. Je rapporteert aan het afdelingshoofd Educatieve Projecten.

Wat maakt jou de perfecte kandidaat?

 • Je bent een gedreven professional op hbo niveau, hebt een grote affiniteit met jongeren en je herkent je in de missie van de Anne Frank Stichting. Je hebt je aantoonbare belangstelling voor de thema’s vooroordelen, antisemitisme en andere vormen van discriminatie.
 • Je hebt minimaal twee jaar relevante werkervaring in het opleiden, begeleiden en aansturen van jongeren. Peer to peer educatie en jongerenparticipatie zijn termen die jou bekend in de oren klinken.
 • Jij spreekt de taal van de doelgroep, je weet waar jongeren te vinden zijn en hoe je hen moet bereiken.
 • Je hebt inzicht in digitale mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van educatie. Je hebt bovendien kennis over diverse online-media en je hebt ervaring met communiceren via sociale media.
 • Je bent pedagogisch onderlegd en weet hoe je jongeren kunt bewegen.
 • Je beschikt over goede kennis over de geschiedenis van de Jodenvervolging, de Tweede Wereldoorlog en het levensverhaal van Anne Frank.
 • Je bent creatief, kan (digitale) handleidingen voor jongeren en hun begeleiders schrijven en je kan out of the box denken.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het samenwerken met (internationale) partnerorganisaties en beschikt over een professionele houding tegenover externe projectpartners.
 • Je kan zelfstandig werken en kan budgetten bewaken. Je hebt een praktische en resultaatgerichte instelling en bent in staat om onder tijdsdruk te werken.
 • Je bent een doener die educatieve activiteiten niet alleen bedenkt maar ze ook uitvoert. Hierbij is flexibiliteit en ingaan op actualiteiten een must.
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels.

Wat bieden wij je?
Een gevarieerde en zelfstandige functie in een internationale omgeving.
Een aanstelling voor de duur van een jaar van 30,4 uur per week. Bij goed functioneren wordt het contract verlengd. Je werkweek bestaat uit 32 uur per week en je bouwt hierdoor per week 2 uur roostervrij verlof op.

De functie is ingeschaald in groep 8, minimaal bruto € 2,633.20 en maximaal bruto € 3,755.75 en op basis van een 38-urige werkweek. Inschaling is conform de Arbeidsvoorwaardenregeling.

Informatie
De AFS zet deze vacature tegelijkertijd uit binnen onze eigen organisatie en ook extern. Voor informatie kan je contact opnemen met Norbert Hinterleitner (hoofd Educatieve Projecten) n.hinterleitner@annefrank.nl.

Interesse?
Graag ontvangen wij je schriftelijke motivatie met cv zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zaterdag, 12 februari 2022 per e-mail naar: hr@annefrank.nl.

De sollicitatiegesprekken worden bij voorkeur ingepland in de middag van 21 en 23 februari 2022.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.