Historici.nl

Gepubliceerd op 01-08-2012

Annual Report Network of Concerned Historians 2012

Het jaarlijkse rapport van het Network of Concerned Historians (NCH) is gepubliceerd en kan hier gedownload worden.

Het NCH wordt gecoördineerd door Antoon de Baets van de Rijksunversiteit Groningen en stelt zich ten doel “een brug te slaan tussen internationale mensenrechtenorganisaties, die campagnes voeren voor gecensureerde of vervolgde historici, en de globale gemeenschap van historici en anderen die bezorgd zijn om het verleden”.

Zie ook het artikel De missie van het Network of Concerned Historians dat in februari 2012 op deze site verscheen.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.