Historici.nl

Gepubliceerd op 22-01-2018

Archiefdagen 2018: Grenzeloos call for proposals

De KVAN-dagen heten voortaan Archiefdagen. De eerste Archiefdagen vinden plaats op maandag 11 en dinsdag 12 juni 2018 in Venlo. Gedurende die dagen treffen honderden archivarissen en informatieprofessionals elkaar in theater De Maaspoort, in het hartje van de historische binnenstad. Bij de organisatie van dit evenement werken KVAN en BRAIN nauw samen met het Gemeentearchief Venlo.

De Archiefdagen staan dit jaar in het teken van het thema ‘Grenzeloos’. Het thema is mede ingegeven door de ligging en de internationale oriëntatie van de gaststad, maar het is vooral in overdrachtelijke zin voor iedere professional in de archiefsector van belang. Hoe zorgen we voor een grenzeloze toegankelijkheid van archieven en collecties (delen)? Waar liggen grenzen in verband met openbaarheid, privacy of auteursrecht (openen)? Welke gevolgen gaan algoritmes hebben voor het beheer en gebruik van archieven? Wat wordt de betekenis van ‘archiving by design’ (ontwerpen)? En welke grenzen hebben archivarissen zelf? Hoe zorgen we ervoor dat de achtergrond van nieuwe collega’s in de archiefsector aansluit op de eisen van de nabije toekomst (professionaliseren)? Tijdens de Archiefdagen in Venlo worden de grenzen afgetast van de vele mogelijkheden waarmee de archieffunctie te maken heeft.

Het congres bestaat uit een groot aantal inhoudelijke sessies, die zullen worden verdeeld over vier programmalijnen, te weten:

Professionaliseren
Ontwerpen
Delen
Openen

De organisatie van de Archiefdagen benadert zelf sprekers voor de plenaire presentaties en een aantal parallelsessies. Daarnaast wordt aan leden van KVAN en BRAIN en andere belangstellenden de mogelijkheid geboden in een van de programmalijnen een presentatie te verzorgen. Wie een goed idee heeft dat past in het thema, wordt van harte uitgenodigd dit voor te stellen aan de organisatiecommissie.

Stuur vóór 31 januari 2018 je voorstel voor een presentatie, bestaande uit een titel, een inhoudelijke omschrijving van 250 woorden en de namen en contactgegevens van de spreker(s) naar bureau@kvan.nl. De programmacommissie maakt een selectie op basis van inhoud, de relevantie in relatie tot het thema, en diversiteit. De commissie houdt zich het recht voor voorstellen af te wijzen of te vragen een voorstel aan te passen. Voorstellen die na 31 januari worden ingediend, kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Het inhoudelijke programma van de Archiefdagen 2018 wordt begin april bekend gemaakt.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.