Historici.nl

Gepubliceerd op 15-01-2012

Art and Science in the Early Modern Netherlands gepresenteerd in Rijksmuseum

Op vrijdagmiddag 13 januari 2012 vond in het Restauratielaboratorium van het Rijksmuseum Amsterdam de presentatie plaats van Art and Science in the Early Modern Netherlands, deel 61 van het Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek. Editors Eric Jorink (Huygens ING) en Bart Ramakers overhandigden het eerste exemplaar aan kunsthistorica Deborah Meijers.

 

De vroegmoderne tijd was in de Zuidelijke Nederlanden en later de Republiek een bloeitijd van de kunsten en wetenschappen. Veelal worden ‘kunst’ en ‘wetenschap’ beschouwd als geheel verschillende uitingen van de menselijke cultuur. In dit deel van het NKJ is gewijd aan de uitzonderlijk rijke en complexe verhouding tussen beiden in de vroegmoderne Nederlanden, en toont hoe beiden vaak naadloos in elkaar overgingen.

 

Zowel in theorie als in de alledaagse praktijk was de grens tussen ‘kunst’ en ‘wetenschap’ nauwelijks te trekken, en deed deze er feitelijk ook weinig toe. De termen ars en scientia waren geen opposities, maar liepen vloeiend in elkaar over. Kunstenaars oefenden zich in de weergave van de menselijke anatomie; natuuronderzoekers dachten diepgaand na over de representatie van voorheen onbekende levensvormen; en vermogende burgers legden verzamelingen aan, waarin naturalia en artificalia ogenschijnlijk kris-kras door elkaar werden tentoongesteld. Thema’s die in dit volume onder meer aan de orde komen zijn de rol van pictografie; uiteenlopende theorieën over licht en kleur; de invloed van de Cartesiaanse filosofie op de kunsttheorie, en frontispices van wetenschappelijke boeken.

 

Hier kunt u meer informatie krijgen en het boek bestellen.

 

Het Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek/Netherlands Yearbook for History of Art is een peer–reviewed periodiek, dat sinds 1949 grensverleggende artikelen publiceert op het gebied van de vroegmoderne kunst- en cultuurgeschiedenis. Het deel Art and Science staat onder redactie van Eric Jorink en Bart Ramakers.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.