Historici.nl

Gepubliceerd op 18-12-2023

Assistent-Conservator/Registrator – Ministerie van Defensie

Wat ga je doen?

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek, een onderdeel van het ministerie van Defensie, zoekt een: Assistent-conservator/registrator (M/V).

Museum Bronbeek, het museum voor de koloniaal-militaire geschiedenis van Nederland heeft een collectie van meer dan 100.000 objecten en staat midden in de samenleving. De komende periode staat het museum voor mooie uitdagingen, zoals de opening van de nieuwe vaste tentoonstelling en onderzoek naar de collectie (onder andere op het gebied van herkomst).

Als assistent-conservator/registrator draag je (mede met een team van collega’s) bij aan wetenschappelijk onderzoek naar onze collecties en leg je documentaire gegevens over die collecties vast in databanken. Je verzamelt en verwerkt zelfstandig informatie die relevant is voor onze collecties en assisteert de conservator bij de presentatie en interpretatie van objecten die het verhaal vertellen van de koloniale geschiedenis van Nederland.

Per 1 februari 2024 zoekt Museum Bronbeek een zelfstandige, ondernemende en gedreven assistent-conservator/registrator.

Klink op deze link om direct te solliciteren.

Klik op deze link om de vacaturepagina te bekijken.

Wie zoeken we

Wat ga je doen?

 • Als assistent-conservator/registrator draag je zorg voor het vastleggen van wetenschappelijk onderzoek in geautomatiseerde systemen. Je assisteert de conservator bij de presentatie en interpretatie van de collectie en treedt op als informatiespecialist namens het museum.
 • Je werkt mee aan nieuwe museale projecten.
 • Koloniale collecties staan in het middelpunt van de belangstelling binnen Nederland, Europa en in de voormalige gekoloniseerde gebieden. Je onderhoudt binnen je vakgebied contacten binnen een breed (inter)nationaal netwerk.
 • Je werkt samen met je collega’s van het museum en de andere afdelingen die werkzaam op het landgoed Bronbeek.

Binnen het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek (KTOMMB) zijn verschillende stakeholders actief. Het is van groot belang voor het functioneren van de afdeling dat je over sociale vaardigheden en een open, flexibele houding beschikt.

Wat vragen wij?

 • Je beschikt over aantoonbare kennis op het gebied van registratie van (koloniale) collecties.
 • Je beschikt over instructieve en sociale vaardigheden om te kunnen samenwerken met medewerkers en vrijwilligers van het museum.
 • Je bent in staat zowel zelfstandig als in overleg beslissingen te nemen over de uitvoering en vormgeving van het registratiebeleid.
 • Je hebt een vooropleiding op HBO/WO werk en denkniveau, aangevuld met een opleiding museumkunde met specialisatie en/of gelijkwaardige kennis.
 • Je beschikt over aantoonbare kennis over de Nederlandse koloniale verleden, kennis over met name het KNIL in de periode 1814-1950 is een pre. Spreekvaardigheid in het Indonesisch is een pre.
 • Je hebt affiniteit met Defensie in het algemeen en het KTOMM Bronbeek in het bijzonder.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau: schaal 8;
 • Minimum salaris: €2.850 bruto per maand;
 • Maximum salaris: €3.850 bruto per maand;
 • Minimum aantal uren per week: 33;
 • Maximum aantal uren per week: 36;
 • Plaats: Arnhem, Gelderland.

De organisatie Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.
Bij het Ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando’s (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando

Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

De afdeling Defensieondersteuningscommando Museum

De Divisie Facilitair, Logistiek en Beveiliging (DFLB) is een professionele organisatie, die waar en wanneer nodig facilitaire en logistieke diensten verleent aan haar opdrachtgevers binnen en ook buiten Defensie. Wij werken op een opdrachtgevergerichte, kostenbewuste, betrouwbare, flexibele en transparante wijze.

De werkzaamheden worden verricht binnen de DFLB die ressorteert onder het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). De Divisie Facilitair, Logistiek en Beveiliging bestaat uit een Staf (Kabinet, Sectie Facilitair, Sectie Verplaatsings- en Transportmanagement, het Programmabureau, het Kazernecommando DOSCO-locaties en dedicated ondersteuning) en de navolgende bedrijven:
Paresto,

 • Facilitair Bedrijf Defensie (FBD)
 • Servicepunt
 • Defensie Verkeers- en Vervoers Organisatie (DVVO)
 • Media Centrum Defensie (MCD)
 • Financieel Administratie en Beheer Kantoor (FABK)
 • Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS)
 • Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum Bronbeek (KTOMMB)
 • Defensie Bewakings- en Beveiligings Organisatie.

De werkzaamheden worden verricht bij het Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum Bronbeek (KTOMMB) van de Divisie Facilitair, Logistiek & Beveiliging (DFLB) van het Defensie OndersteuningsCommando (DOSCO). KTOMMB, gehuisvest op het landgoed Bronbeek te Arnhem, heeft een viertal taken, t.w.: (a) ouderenzorg aan oud-militairen (veteranen m/v) van de Nederlandse krijgsmacht en het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL), (b) het in beeld brengen van het (militaire) koloniale verleden van Nederland in Nederlands-Indië in het museum, (c) de gelegenheid geven tot het gedenken en  herdenken onder andere bij de verschillende monumenten op het landgoed Bronbeek, (d) het bieden van reüniefaciliteiten, in samenwerking met de Stichting Kumpulan Bronbeek, in het kader van het veteranenbeleid van de Minister van Defensie.

Bijzonderheden

Op basis van toekomstige ontwikkelingen binnen Bronbeek / de Museum Afdeling, inzichten in de veranderende bedrijfsvoering, harmonisatie van de werkzaamheden n.a.v. onder andere de openstelling van de nieuwe tentoonstelling, kan de functiebeschrijving / functie-inhoud in de komende jaren worden herzien en aangepast.

Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: “Beschermen wat ons dierbaar is.” Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.

Defensie zet zich ook in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet Banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren!

Procedure

Je sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaard-termijn die de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart. Conform de interne procedures worden als eerste medewerkers met een dienstverband bij het Ministerie van defensie in beschouwing genomen. Wanneer blijkt dat er geen geschikte interne kandidaat geselecteerd kan worden, worden externe belangstellenden in beschouwing genomen.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.