Historici.nl

Gepubliceerd op 29-11-2021

Assisterend Academisch Personeel – Universiteit Gent

 • Solliciteren tot 07-12-2021 23:59 (Brussels time)
 • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • Vakgroep LW03 – Geschiedenis
 • AAP tijdelijke aanstelling – 100%
 • Aantal posities: 1
 • Referentienummer: 202110/LW03/AS/006

Over de UGENT

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

Uw Opdracht

 • U besteedt minimum 50% van uw opdracht aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift in het vakgebied van de sociaal-economische geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd.
 • U ondersteunt het onderwijs van de vakgroep in het vakgebied sociaal-economische geschiedenis, in het bijzonder het BA-opleidingsonderdeel ‘Databeheer en Statistiek voor Historici’ en Historische Praktijk Vroegmoderne Tijd.
 • U werkt mee aan lopende en toekomstige onderzoeksprojecten en -programma’s in het vakgebied sociaal-economische geschiedenis.
 • U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep.

Uw Profiel

 • U bent houder van een diploma van Master in de Geschiedenis of een gelijkgesteld diploma. Voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC voorgelegd te worden. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.
 • U hebt een masterscriptie geschreven die zich qua vraagstelling en thematiek situeert in het vakgebied sociaal-economische geschiedenis en u kan zeer goede tot excellente studieresultaten voorleggen.
 • U beschikt over een goede kennis van databeheer, statistiek en kwantitatieve methoden en u bent bereid om zich hierin te vervolmaken.
 • U hebt interesse in wetenschappelijk onderzoek over de sociaal-economische geschiedenis.
 • U beschikt over goede didactische kwaliteiten.
 • U beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands en het Engels (een goede kennis van het Frans en andere talen is een pluspunt).
 • U kan werken in teamverband.

Ons Aanbod

 • Wij bieden u een aanstelling voor een termijn van twee jaar. Deze aanstelling kan tweemaal  worden hernieuwd voor twee jaar mits gunstige evaluatie van de voorbije termijn. Opgelet: Indien u reeds aangesteld was als assistent of doctoraatsbursaal aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, wordt dit in mindering gebracht van de maximale aanstellingsduur die volgens de Codex Hoger Onderwijs maximaal 6 jaar bedraagt.
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 15 januari 2022.
 • De verloning gebeurt volgens barema AAP3. Meer informatie over onze salarisschalen.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 35 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

Interesse?

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie:

 • In het veld ‘Cv’: uw cv en een overzicht van de behaalde studieresultaten (samengevoegd als één pdf-bestand)
 • In het veld ‘Motivatiebrief’: uw motivatiebrief in pdf-formaat
 • In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in uw bezit)
 • In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’: enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde moet u een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toevoegen. Dit kunt u aanvragen via www.naricvlaanderen.be. Indien u uw diploma behaalde in het Verenigd Koninkrijk vóór 31 januari 2020, dient u geen gelijkwaardigheidsattest toe te voegen.

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.

De UGent voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

Meer Informatie

Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met prof. Isabelle Devos (Isabelle.Devos@UGent.be, tel. 09 33 10 250).

Vragen over online solliciteren? Bekijk de FAQ.

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.