Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Angelie Sens

Angelie Sens is cultuurhistoricus met specialismes op de terreinen 'kolonialisme', slavenhandel, slavernij en abolitionisme, alsmede de media in de voormalige Nederlandse koloniën. Haar proefschrift is getiteld 'Mensaap, heiden, slaaf'. Nederlandse visies op de wereld rond 1800 (Den Haag, 2001). Van 2001 tot 2013 was ze werkzaam op het Persmuseum te Amsterdam, sinds 2002 als directeur. Sinds 2014 is zij werkzaam bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), als lid van de onderzoeksafdeling, als hoofd van de Publicatie-afdeling en als Executive Editor van the International Review of Social History (IRSH). Momenteel voltooit zij een biografie over Johannes van den Bosch (1780-1844).