Historici.nl

Babs Boter en Susan Legene

Babs Boter is historica en literatuurwetenschapper. Ze is als docent-onderzoeker werkzaam bij de Faculteit der Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam. Susan Legêne is hoogleraar politieke geschiedenis aan de VU en voorzitter van het KNHG (tot 29-11-2019). Per 1 januari 2020 is Legêne decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.