Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Babs Boter en Susan Legene

Babs Boter is historica en literatuurwetenschapper. Ze is als docent-onderzoeker werkzaam bij de Faculteit der Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam. Susan Legêne is hoogleraar politieke geschiedenis aan de VU en voorzitter van het KNHG (tot 29-11-2019). Per 1 januari 2020 is Legêne decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.