Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Barbara Henkes en Martijn Eickhoff

Barbara Henkes is als historica verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek wordt mede gedreven door de vraag hoe gewelddadige vormen van uitsluiting en repressie in het verleden doorwerken in de hedendaagse samenleving. Samen met Margriet Fokken verzorgde zij het boek Sporen van het slavernijverleden in Groningen. Gids voor stad en Ommeland (2016). b.henkes@rug.nl Martijn Eickhoff is als historicus verbonden aan het NIOD en gedetacheerd bij het KITLV. Zijn onderzoek richt zich op (de doorwerking van) grootschalig geweld en regime change in Europa en Azië in de negentiende en twintigste eeuw met een bijzondere nadruk op de ruimtelijke, materiële en transculturele aspecten daarvan. m.eickhoff@niod.knaw.nl