Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Bram Caers

Bram Caers is een literatuurhistoricus van de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, verbonden aan de Universiteit Leiden. Met een Veni-beurs van het NWO doet hij onderzoek naar de beeldvorming van de Opstand in de zuidelijke Nederlanden, voornamelijk in vroegmoderne handschriften.