Historici.nl

Bram Caers

Bram Caers is een literatuurhistoricus van de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, verbonden aan de Universiteit Leiden. Met een Veni-beurs van het NWO doet hij onderzoek naar de beeldvorming van de Opstand in de zuidelijke Nederlanden, voornamelijk in vroegmoderne handschriften.