Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Charlotte Brand

Charlotte Brand (1982) studeerde politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit. In 2006 rondde zij haar studie af met een scriptie over de financiering van moskeeën door de overheid. Vanaf dat jaar werkte zij als wetenschappelijk onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG). Zij leverde verschillende bijdragen aan de door het CPG uitgegeven serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 en aan het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis. Begin 2016 promoveerde zij op Gevallen aan het Binnenhof. Afgetreden ministers en staatssecretarissen 1918-1966. Vanaf 2014 is Brand verbonden aan de Radboud Honours Academy (RHA) van de Radboud Universiteit.

No posts by this author.