Historici.nl

Diederik Smit

Diederik Smit (1983-) is universitair docent politieke geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Momenteel doet hij onderzoek naar regionale identiteit en nationale eenwording in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw.