Historici.nl

Fons Meijer & Adriaan Duiveman

Fons Meijer en Adriaan Duiveman promoveren op de (cultuur)geschiedenis van rampen binnen het NWO-Vici project ‘Dealing with Disasters: The Shaping of Local and National Identities, 1421-1890’ aan de Radboud Universiteit.