Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Fridus Steijlen

Fridus Steijlen is bijzonder hoogleraar Molukse migratie en cultuur in comparatief perspectief aan de Vrije Universiteit Amsterdam en senior onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden. Hij doet onderzoek naar postkoloniale migratie (Molukkers en Indische Nederlanders), de dekolonisatie van Indonesië en het dagelijkse leven in hedendaags Indonesië.