Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Fridus Steijlen

Fridus Steijlen is bijzonder hoogleraar Molukse migratie en cultuur in comparatief perspectief aan de Vrije Universiteit Amsterdam en senior onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden. Hij doet onderzoek naar postkoloniale migratie (Molukkers en Indische Nederlanders), de dekolonisatie van Indonesië en het dagelijkse leven in hedendaags Indonesië.