Historici.nl

Fridus Steijlen

Fridus Steijlen is bijzonder hoogleraar Molukse migratie en cultuur in comparatief perspectief aan de Vrije Universiteit Amsterdam en senior onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden. Hij doet onderzoek naar postkoloniale migratie (Molukkers en Indische Nederlanders), de dekolonisatie van Indonesië en het dagelijkse leven in hedendaags Indonesië.

No posts by this author.