Historici.nl

Jonas van Tol

Jonas van Tol is universitair docent vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is auteur van Germany and the French Wars of Religion, 1560-1572.