Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Jos van Beurden

Jos van Beurden is een aan de VU verbonden onderzoeker koloniale collecties. Zijn boek Treasures in Trusted Hands – Negotiating the future of colonial collections (Leiden 2017) is genomineerd voor de NWO Boekman Dissertatieprijs.