Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Ken van Nunen en Floris de Leeuw

Ken van Nunen en Floris de Leeuw zijn beiden masterstudent Nederland in Mondiale Context en waren vrijwilliger op de Conferentie 40 jaar Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.