Historici.nl

Ken van Nunen en Floris de Leeuw

Ken van Nunen en Floris de Leeuw zijn beiden masterstudent Nederland in Mondiale Context en waren vrijwilliger op de Conferentie 40 jaar Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.