Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Lies Busselen

Lies Busselen studeerde geschiedenis en werkte als wetenschappelijk medewerkster op het departement sociale en culturele antropologie in KU Leuven. Na enkele jaren als vertegenwoordigster van de Belgische NGO Viva Salud in Kinshasa verdiept ze zich in de omgang met het koloniale verleden in Europese wereldmusea. Ze is tevens gepassioneerd door ongelijk verdeeld erfgoed tussen België en Congo.