Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Lise Koning

Lise Koning (1989) studeerde American Studies (Geschiedenis) aan de Universiteit van Amsterdam en Smith College. Sinds 2015 werkt zij als medewerker educatie en evenementen bij het Noord-Hollands Archief te Haarlem. Lise heeft dit jaar de publieksprijs Jonge Archivaris van het Jaar (JONG Archivarissen) en de titel Jonge Historicus van het Jaar (Jonge Historici en Jong KNHG) in de wacht gesleept.