Historici.nl

Lotte van der Vleuten & Prof. Dr. Jan Kok

Lotte van der Vleuten (MA) is een promovendus bij de Radboud Universiteit Nijmegen en verbonden aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op zelfbeschikkingsrecht, met name van vrouwen, en de relatie met scholing in de periode 1850 tot 2010, in verschillende werelddelen. Haar onderzoeks-interesses bevinden zich op het snijvlak van economische geschiedenis, ontwikkelingseconomie en demografie. Prof. Dr. Jan Kok is hoogleraar economische, sociale en demografische geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceert vooral op het terrein van de gezinsgeschiedenis. Daarnaast is hij één van de initiatiefnemers van CLIO-Infra.

No posts by this author.