Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Marlou Koch

Marlou Koch is onlangs afgestudeerd aan de Master Sociologie (UvA) en doet momenteel een onderzoeksstage aan het Meertens Instituut naar de communicatie tussen mens en dier.