Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Melle van Dammen

Melle van Dammen heeft geschiedenis gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en Concordia University in Montreal. Hij is sinds 2019 werkzaam als stagiair bij het KNHG.