Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Nathanje Dijkstra

Nathanje Dijkstra is promovenda bij cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek gaat over de impact van arbeidsongeschiktheidswetgeving op het ontstaan en gebruik van labels.