Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Pieter Slaman

Pieter Slaman is universitair docent aan de Universiteit Leiden en bestuurslid van het KNHG. Hij is gespecialiseerd in onderwijs- en beleidsgeschiedenis. Onlangs verscheen zijn boek In de regel vrij. 100 jaar politiek rond onderwijs, cultuur en wetenschap (z.p. 2018).