Historici.nl

Dr. Ronald Kroeze & Dr. Sjoerd Keulen

Dr. Ronald Kroeze is universitair docent aan de afdeling Geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam en als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam binnen het EU-gefinancierde FP7 project Anticorrp. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van politieke corruptie, management in overheid en bedrijfsleven en Nederlandse en Europese politiek sinds de negentiende eeuw. Recent publiceerde hij Een kwestie van politieke moraliteit. Politieke corruptieschandalen en goed bestuur in Nederland, 1848-1940 (Hilversum 2013) en ‘Corruptie in de Nederlandse politieke geschiedenis. De functie van debatten over omkoping, belangenverstrengeling en systeemfalen’, in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis (Amsterdam 2014) 81-95. Dr. Sjoerd Keulen is historicus en werkzaam als senior adviseur bij het Bureau Strategische Analyse, Inspectie der Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën. Na zijn promotie in politieke geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (2014) was hij onderzoeker van de parlementaire enquête Woningcorporaties. Hij is gespecialiseerd in politieke geschiedenis en de geschiedenis van bestuur en management. Recent publiceerde hij Monumenten van Beleid: De wisselwerking tussen Nederlands rijksoverheidsbeleid, sociale wetenschappen en politieke cultuur, 1945-2002 (Hilversum 2014) en ‘“Rebellen die de macht van ambtenaren overnemen”: De vierde macht en de strijd om de vermaatschappelijking van ontwikkelingssamenwerking, 1960-1975’, in: P. van Dam, B. Mellink en J. Turpijn red., Onbehagen in de polder. Nederland in conflict sinds 1795 (Amsterdam 2014) 253-279. Samen schreven Kroeze en Keulen onder meer het boek De Leiderschapscarrousel. Waarom iedere tijd zijn eigen leider vraagt (Amsterdam 2011) en waren zij gastredacteur van het special issue ‘The Era of Management: A Historical Perspective on Twentieth-Century Management’, van Management & Organizational History 9:4 (2014).

No posts by this author.