Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Simone Vermeeren

Simone Vermeeren studeerde geschiedenis in Nijmegen en Amsterdam, en volgde een tweede master European studies aan de KU Leuven. Na haar afstuderen werkte ze enige tijd als redacteur bij het Nexus Instituut. Per 1 juli 2018 is ze als promovendus verbonden aan de Radboud Universiteit, waar ze werkt aan een biografie over het werk en leven van Christine Mohrmann (1903-1988). Ze is voorzitter van het dagelijks bestuur van Stichting Jonge Historici.