Historici.nl

Pieter Slaman

Pieter Slaman promoveerde op 21 januari 2015 op het proefschrift Staat van de student. Tweehonderd jaar politieke geschiedenis van studiefinanciering in Nederland (Amsterdam 2015). Hij is verbonden aan het duale promotiecentrum van de Universiteit Leiden, Campus Den Haag. Samen met Wouter Marchand van de Rijksuniversiteit Groningen en Ruben Schalk van de Universiteit Utrecht werkt hij aan het onderzoeksproject 200 jaar studiefinanciering in het Koninkrijk der Nederlanden.

No posts by this author.