Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#recht
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#inclusiviteit
#gender
#slavernij

Tim Stapel en Elmar van de Ree

Elmar van de Ree is student geschiedenis aan de RU en stagiair bij Erfgoed Gelderland, Tim Stapel is historicus en projectmedewerker bij Erfgoed Gelderland