Historici.nl

Toon Kerkhoff

Dr. Toon Kerkhoff studeerde Geschiedenis en Filosofie van een Wetenschapsgebied aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is momenteel universitair docent Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden waar hij in 2013 promoveerde op een proefschrift over corruptie en veranderende publieke waarden in de Nederlandse geschiedenis tussen 1750 en 1813. In onderwijs en onderzoek verbindt hij geschiedenis met bestuurskundige vragen over organisatie, management, beleid en ethiek van het openbaar bestuur. Hij is mede oprichter van het Center for Public Values & Ethics, publiceert in verschillende tijdschriften en is co-redacteur en co-auteur van het boek Duizend jaar Openbaar Bestuur in Nederland.

No posts by this author.