Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Vincent Bijman

Vincent Bijman studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in moderne Duitse geschiedenis en de relatie tussen Duitsland en Europa. Hij is docent geschiedenis aan de Universiteit Maastricht en geeft les in de opleidingen European Studies en Arts & Culture.