Historici.nl

Vincent Lagendijk

Vincent Lagendijk is als historicus verbonden aan Maastricht University, en studeerde economische geschiedenis en promoveerde in techniekgeschiedenis. Zijn proefschrift bekeek hoe ideeën over elektriciteitsnetwerken samenvielen met noties over Europese samenwerking. Eerder schreef hij “Een Europa waar je EU tegen zegt?”.

No posts by this author.