Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Vincent van de Griend

Vincent van de Griend studeerde geschiedenis en geschiedfilosofie. Hij werkt momenteel als onderwijs- en onderzoeksassistent bij de afdeling Politieke Geschiedenis aan de Radboud Universiteit