Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Wietske van Oostveen

Wietske van Oostveen studeerde Europese Studies en Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkt momenteel als informatiespecialist bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag.