Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Yannick Balk en Paul Kardoulakis

Yannick Balk (Universiteit Utrecht) en Paul Kardoulakis (Universiteit Antwerpen en Utrecht) zijn verbonden aan het ERC-SECURE onderzoeksproject.