Historici.nl

Gepubliceerd op 04-12-2015

Bareez Majid (28) wint de Volkskrant-IISG-scriptieprijs 2015

Bareez Majid won de Volkskrant-IISG Scriptieprijs voor geschiedenis 2015 voor haar scriptie over het Koerdische martelmuseum, Amna Suraka.  Een herinneringsplaats in een door Saddam Hoessein geteisterd gebied.

De gevangenis van Saddam Hoessein werd in 2003 omgebouwd tot museum. Het museum wil de gruwelen van het oude regime tonen, hoop geven voor de toekomst en de voortreffelijkheid tonen van de dominante Koerdische partij. Volgens de auteur werkt Amna Suraka daarmee als tegenverhaal van het oude regime, maar dreigt het ook de emoties van de werkelijk getroffenen te ontkennen met ideologie en sentimentaliteit.

Majid laat zien hoe juist die sentimentaliteit ook het instrument kan zijn om juist wel de emoties van de direct betrokkenen te laten spreken. Zo kunnen ze beter omgaan met een verleden. Ook toont Majid de pijnlijke verschillen tussen mannen en vrouwen in mogelijkheden om hun verhaal kwijt te kunnen.

De jury: ‘De scriptie is telkens op hoog theoretisch niveau maar toch toegankelijk geschreven. De ingehouden en zeer doordachte betrokkenheid die de scriptie ademt maakt veel indruk. Ze zal weinig lezers onberoerd laten.’

Lees het Interview met Bareez Majid op Volkskrant.nl .

Over Bareez Majid
Majid (1987) deed een research master Middle Eastern studies aan de Universiteit Leiden. Voor die tijd behaalde ze haar bachelor in literatuurstudies aan de Vrije Universiteit. Majid vluchtte als kind naar Nederland vanuit Iraaks Koerdistan.

De volledige titel van haar scriptie is In order not to forget. A critical study of the Iraqy-Kurdish Museum of Amna Suraka. Haar begeleider was Prof. Dr Anthonya Visser, Universiteit Leiden. (link is external)

Overige winnnaars
De tweede prijs ging naar Sebastiaan Broere, In and Out of Magelang Asylum. A Social History of Colonial Psychiatry in the Netherlands Indies, 1923-1942
De derde prijs was gedeeld. Deze ging naar Maaike van den Berg, A German Border Crossing in a European Colonial Community en naar Niels Graaf, In opdracht van de tijd. Een halve eeuw geschiedenisonderwijs aan de Universiteit van Amsterdam, 1900-1952.

De Volkskrant-IISG Scriptieprijs voor Geschiedenis
De Volkskant en het IISG riepen de prijs in 2010 in het leven om jong talent onder masterstudenten te stimuleren en het grote publiek kennis laten maken met vernieuwende inzichten die masterscripties vaak opleveren.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.