Historici.nl

Gepubliceerd op 18-01-2014

Beatrice de Graaf benoemd tot hoogleraar bij de Universiteit Utrecht

Beatrice de Graaf is per 1 februari 2014 benoemd tot hoogleraar History of International Relations & Global Governance door het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. De Graaf (1976) gaat een van de nieuw-ingestelde leerstoelen bekleden binnen het Utrechts universitair strategisch thema ‘Institutions’.

Prof. dr. Beatrice de Graaf was verbonden aan de Universiteit Leiden als hoogleraar conflict en veiligheid in historisch perspectief, bij het Centre for Terrorism & Counterterrorism. Ze won vele prijzen en subsidies , onder meer van verschillende ministeries, de Universiteit van Stanford, van NWO, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden. Haar onderzoek heeft een grote maatschappelijke relevantie en actualiteitswaarde. Dit maakt haar een gewaardeerd gespreks- en onderzoekspartner voor ministeries en maatschappelijke organisaties. Ook weet zij haar inzichten treffend over te brengen aan een groter publiek, zoals in Zomergasten en Pauw en Witteman. De Graafs betrokkenheid bij wetenschapsbeleid in brede zin en bij de interactie tussen wetenschap en samenleving leidde, naast haar onderzoekskwaliteit, tot haar lidmaatschap van De Jonge Akademie.

Veiligheidsbeleid
Beatrice De Graaf is een vooraanstaand expert op het gebied van terrorisme, conflict en veiligheid. Ze ontwikkelde het concept van de ‘Nationale Veiligheidsstaat’ als een tegenhanger van het begrip welvaartstaat. De achterliggende gedachte daarvan is dat in de loop van de 19e en 20e eeuw Westerse staten, omwille van allerlei binnenlandse en buitenlandse ‘bedreigingen’, de handel en wandel van burgers tot in detail zijn gaan volgen. Omwille van de politieke stabiliteit is veiligheidsbeleid noodzakelijk, maar wanneer slaat dat om in repressie? De Graaf beschouwt de nationale veiligheidsstaat als een politiek en cultureel discours dat een breed scala aan formele en informele instituties in het leven roept en invloed uitoefent op bestaande instituties. Haar benadering is historisch gegrondvest maar heeft een evident interdisciplinair karakter door de convergentie van politieke, sociale, juridische en communicatieve factoren.

Strategisch onderzoek Institutions
De Universiteit Utrecht heeft haar onderzoek gebundeld in vier interdisciplinaire strategische thema’s, waaronder Institutions. Dit onderzoeksterrein richt zich op de vraag hoe de kracht van samenlevingen voortkomt uit de kwaliteit van de spelregels van het menselijke verkeer, de instituties. Daarbij gaat het om formele regels, zoals wetten, maar ook informele regels, zoals normen, waarden, gewoontes, en de bijbehorende netwerken en organisaties. Die maken een open, democratische en gelijkwaardige samenleving mogelijk, of juist niet. Ook bepalen zij in welke mate een samenleving schokken kan opvangen, duurzaam en toekomstbestendig is.

Het project van De Graaf is getiteld ‘SECURE. Securing Europe, fighting its enemies 1815-1914.’ Met haar team onderzoekt ze de ontwikkeling van Europese veiligheidsregimes, als resultaat van gedeelde visies op ‘vijanden van de staat’, ‘vitale belangen’ en bijbehorende praktijken tussen 1815 en 1914.

Prof. dr. Beatrice de Graaf ontvangt van de European Research Council (ERC) een subsidie van 1,9 miljoen euro voor haar historisch onderzoek naar Europees veiligheidsbeleid. De Consolidator Grant is een prestigieuze subsidie voor het ondersteunen van excellente onderzoekers.
 
 
 
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.