Historici.nl





Gepubliceerd op 11-06-2020

Beeldarchivaris – Atria

VACATURE BEELDARCHIVARIS (28-32 uur) (V, X, M)

Wil jij bijzonder én uniek beeldmateriaal toegankelijk maken voor onze klanten? Sta jij met één been in de 20ste eeuw en de andere in de 21ste eeuw? Heb jij oog voor historische waarde en context én oog voor ingrijpende (digitale) ontwikkelingen zowel op het vakgebied als in de samenleving? Wil jij aan de slag met de onderwerpen in onze collecties in alle diversiteit? Wil jij je kennis van het auteursrecht in de praktijk brengen?

Solliciteer dan op deze openstaande vacature van beeldarchivaris bij Atria, hét Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis.

Samen met het team dat Atria’s digitale en fysieke collecties beheert, en onder leiding van de Coördinator Archief, ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke en technische ontsluiting van bewegend en stilstaand beeld, objecten en kunstuitingen uit de unieke collecties van Atria. De beeldbank behelst fysieke foto’s vanaf de 19de eeuw tot born digital exposities uit de 21ste eeuw. Als Beeldarchivaris werk je projectmatig met collega’s in het kader van het programma Bronnen van Verandering en organiseer je zelfstandig systematische ontsluiting van collectieonderdelen.

Wat zijn jouw uitdagingen?

Beeldmateriaal verzamelen, ontsluiten & onderhouden (fysiek & digitaal)

 Signaleert en inventariseert relevant beeldmateriaal op basis van vastgestelde beleidsplannen en projectplannen, de verschillende klantbehoeftes en beschikbare middelen.
 Evalueert, selecteert en verwerft beeldmateriaal op basis van relevantie en aansluiting met het vastgestelde beleid en de beschikbare middelen.
 Bewaakt de kwaliteit van informatie en metadata in desbetreffende databases. En zorgt voor een consistent gebruik van deze informatie door Atria en externe klanten.
 Ontsluit voor duurzaam digitaal en fysiek gebruik en hergebruik voor (digitale) publicaties of tentoonstellingen conform juridische verordeningen, zoals de AVG en de auteurswet en volgt richtlijnen op die de Archiefwet beschrijft en in de brancheorganisatie KVAN/ Brain worden besproken.
 Stelt de richtlijnen voor onderhouden en conserveren (fysiek en digitaal) van opgeslagen objecten vast en bewaakt de uitvoering hiervan.
 Beheert de content van de online Beeldbank van Atria
 Begeleidt klanten bij zoekacties, verricht specialistische searches, beantwoordt vragen en verwijst door.
 Adviseert klanten en organisaties over diensten en producten van het instituut en over trends en ontwikkelingen, passend bij de informatiebehoefte.
 Je gaat vol energie aan de slag met de vele, unieke beeldarchieven die nog ontsloten moeten worden en weet in no time orde te scheppen in deze unieke archieven. Je vult de bestaande hiaten in de beeldarchieven op en ontsluit complete archieven en collecties.

Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid op het gebied van beeldmateriaal

 Volgt, analyseert en interpreteert ontwikkelingen op het gebied van beeldmateriaal (stilstaand en bewegend, hardcopy en digitaal) en daaraan gerelateerde terreinen en doet op basis hiervan voorstellen voor het te voeren beleid.
 Vertaalt deze ontwikkelingen vanuit vastgestelde beleids- en werkplannen naar voorstellen voor concrete ontwikkeltaken, actieplannen en projecten.
 Bouwt en onderhoudt een netwerk van (inter-)nationale contacten met relevante relaties.
 Draagt binnen het eigen netwerk de visie en de standpunten van het instituut uit en signaleert daarbij mogelijkheden voor fondsenwerving en koppelt dit terug aan de coördinator archief en de programmamanager Bronnen van Verandering.

Ontwikkelen en organiseren van instrumenten, producten en projecten

 Doet voorstellen voor de ontwikkeling van instrumenten en producten ter verbetering van de dienstverlening en ontsluiting van informatie voor in- en externe klanten.
 Doet voorstellen voor [inclusief budgettaire onderbouwing], organiseert en werkt mee aan projecten, evenementen en diensten voortkomend uit het werkplan van Collecties.
 Realiseert instrumenten, projecten en evenementen binnen de vastgestelde kaders.
 Evalueert en rapporteert over de voortgang.
 Signaleert knelpunten bij de uitvoering en stelt waar nodig, in overleg met de teamleider, het werkgroep- of projectplan bij.

Met wie werk je samen?

Je wordt aangestuurd door de Coördinator Archief en rapporteert aan haar over de voortgang van je werkzaamheden. Je bent onderdeel van het team Archief en werkt daarnaast ook samen met de collega’s van de bibliotheek. Ook werk je samen met het team Marketing & Communicatie om onze beeldcollectie onder de aandacht van het publiek te brengen. Het kan ook voorkomen dat je de aansturing en begeleiding van de stagiaires of vrijwilligers op je neemt.

Wat zijn de functie-eisen?

 Jij bent een ervaren beeldarchivaris en beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring. Je beschikt over HBO-WO werk- en denkniveau.
 Je hebt de Archiefopleiding, Reinwardt Academie of een vergelijkbare vakopleiding succesvol afgerond.
 Je beschikt over actuele kennis van de actuele regelgeving over copyright en auteursrechten.
 Je hebt ervaring met projectmatig werken, kennis van Scrum, Agile of Prince2 is een pre.
 Je hebt ervaring met het door ons gebruikte systeem voor de ontsluiting van de beeldarchieven, de applicatie Adlib.
 Beheersing van moderne talen, in het bijzondere Engels en Nederlands.
 Kennis van actuele en historische productieprocessen en materialen van beeld en andere objecten.
 Kennis van (duurzame) digitaliseringsprocessen, relationele databases en content managementsystemen.
 Ontwikkelt materiaal voor en organiseert in- en extern deskundigheidsbevordering op het vakgebied.
 Zorgvuldig, nauwkeurig en accuraat.
 Beschikt over de capaciteit om zelfstandig werkzaam te zijn en de beeldarchieven zelfstandig te ontsluiten.
 Je kunt Atria vertegenwoordigen bij evenementen en bijeenkomsten.
 Je hebt affiniteit met emancipatie, gender en diversiteit en met de wereld van het erfgoed.

Wie zijn wij?

Atria is hét Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis die zich inzet voor een gendergelijke samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk gelijke behandeling, gelijke rechten en gelijke kansen krijgen. Mensen voelen zich verbonden voelen met elkaar, zodat de lang bevochten mensenrechten daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht. Dit doen we door wereldwijd één van de oudste collecties en archieven over vrouwen en gender te verzamelen, te beheren en te delen.

Door wetenschappelijk onderzoek en (beleids)advies over gelijke behandeling van vrouwen en mannen in al hun diversiteit, brengen we de rol van vrouwen en mannen in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in kaart. We monitoren of deze bijdraagt aan de realisatie van gelijke behandeling van én gelijke kansen voor mensen in al hun sociaal-culturele diversiteit.

Ons motto ‘Sharing the past, debating the present and creating the future’ helpt hierin het verleden aan het heden te koppelen en de toekomst te creëren. Dit doet Atria op nationaal en internationaal niveau met een team van 30 medewerkers.

Startdatum: zo snel mogelijk, uiterlijk 1 september 2020.

Wij bieden

 Een dienstverband van 28-32 uur per week, voor de duur van één jaar met uitzicht op verlenging.
 Een salaris conform CAO Sociaal Werk 2019-2021, schaal 9 startende op €3.494,- o.b.v. 36 uur en de ervaringen die je hebt opgedaan en meebrengt.
 Een Individueel Keuze Budget bestaande uit 8,11% vakantiegeld en een dertiende maand van 8,96% en een vergoeding van je dagelijkse reiskosten van 60%.
 Je bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
 Met het Loopbaan Budget van 1,5% van je jaarsalaris is het mogelijk om een cursus, training of opleiding te volgen om de ontwikkeling in je functie of op persoonlijk vlak te stimuleren.

Solliciteren?

Wanneer jij ervan overtuigt bent dat jij onze Beeldarchivaris bent ontvangen we graag een motivatie en je CV. Deze zien we graag tegemoet in de mailbox van solliciteren@atria.nl en mag je richten aan HR-manager Leah ter Horst.

Je kunt tot en met 10 juli 2020 solliciteren. We nemen van 13 juli tot en met 17 juli 2020 de tijd om je sollicitatie te behandelen. In de week van 20 juli 2020 kun je vanuit ons een reactie verwachten op je sollicitatie en of we een kennismakingsgesprek plannen. We streven ernaar om de eerste gesprekken in de laatste week van juli 2020 te plannen. De selectieprocedure bestaat uit meerdere gesprekken met verschillende mensen uit de organisatie. Er zijn in ieder geval twee gespreksronden om te kijken of we bij elkaar passen.

De gesprekken zullen plaatsvinden bij ons op kantoor aan de Vijzelstraat 20, 1017 HK in Amsterdam of via Zoom. Hierbij sluiten zowel de Coördinator Archief, Susanne Neugebauer en HR-manager Leah ter Horst aan. Ook maak je verderop in het traject kennis met een aantal teamleden van de afdeling Archief en Collecties.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Leah ter Horst. Je mag je vragen mailen naar solliciteren@atria.nl.

Diversiteit

We willen een afspiegeling zijn van de maatschappij en zijn op zoek naar nieuwe collega’s met een diversiteit aan achtergronden en ervaringen om gezamenlijk een krachtig team te vormen. Tijdens het selectieproces hanteren wij daarom een intersectionele blik.

Coördinator Collecties & Programmamanager – Atria
Door Redactie Historici.nl
Atria: Medewerker Digitaal Erfgoed & Informatiebeheer
Door Redactie Historici.nl
Collectiespecialist – Atria
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.